Nieuws

Componence Asset List

07 maart 2017

200x200+marc+blom.png

De Raad van Commissarissen van Parnassia Groep heeft dr. Marc Blom met ingang van 1 maart 2017 benoemd als lid raad van bestuur. Hij krijgt de portefeuille kwaliteit van zorg. Marc Blom volgt hiermee Edsel Kwidama op die per 1 juni aftreed.

Onze groepsvisie is hulp bieden aan mensen die psychisch ziek zijn en ondersteunen bij hun herstel. Om (weer) goed te functioneren, een zinvol leven te hebben, zich met anderen te verbinden en zich te ontplooien. Dat is waar ons werk om draait. We investeren voortdurend in verbetering en vernieuwing van de zorg, in onderzoek en opleiding, en in uitstekende bedrijfsvoering.

Nieuw lid raad van bestuur

Dr. Marc Blom is bereid gevonden om met ingang van 1 maart 2017 toe te treden tot de raad van bestuur van Parnassia Groep. Stephan Valk, voorzitter raad van bestuur: “Marc is een groot voorstander van het toepassen van nieuwe technologie en innovatie van de zorg. Nog meer dan voorheen zetten we in op de inzet van specifieke e-health toepassingen  als preventief middel en gepersonaliseerde zorg. Hiermee kunnen onze patiënten beter herstellen in minder tijd en is de behandeling in de thuissituatie veel intensiever dan voorheen. Een grote uitdaging bij een toenemende zorgvraag en krimpende budgetten.“ Naast zijn werk in de raad van bestuur blijft Blom deels werkzaam als uitvoerend psychiater.

Marc Blom

Dr. Marc Blom is psychiater en al langer verbonden aan Parnassia Groep als bestuurder van PsyQ en voorzitter van de directieraad van PsyQ Nederland. Onder zijn leiding kwam het interne kwaliteitssysteem van PsyQ tot stand waarbij stelselmatige verbetering van de kwaliteit van zorg door specialismeleiders ingevoerd werd. Onder andere de Routine Outcome Monitoring wordt hierbij gebruikt.

Tot zijn benoeming in de directie van PsyQ was Blom werkzaam als psychiater en A-opleider psychiatrie. Daarnaast was hij hoofd van de afdeling Depressie van PsyQ in Den Haag. In 2009 werd dit programma TOPGGz erkend.

In 2007 is Blom gepromoveerd op het proefschrift Combination Treatment for Depressed Outpatients. Efficacy and prediction of outcome. In het verleden heeft Blom vaak nationaal en internationaal gepubliceerd, onder andere over interpersoonlijke psychotherapie (IPT). Hij was in belangrijke mate verantwoordelijk voor het invoeren van IPT in Nederland en verzorgt nog steeds training en supervisie hierin.