Bestuur en structuur

Bestuur en structuur

Iedereen met psychische problemen kan terecht bij de ruim 12.500 professionals van Parnassia Groep. Wij behandelen en begeleiden jaarlijks ruim 170.000 patiënten, vanuit meer dan 500 locaties, verspreid over heel Nederland.

Raad van Bestuur

De raad van bestuur is bereikbaar via het bestuurscentrum:
Monsterseweg 93 Den Haag, 088- 357 00 10, RvB-sec@parnassiagroep.nl.

De raad van bestuur van Parnassia Groep bestaat uit:

Stephan Valk

voorzitter

Meer informatie

Marc Blom

zorg

Betty Kooijman

financieel

Bestuurders van onze organisatie

Parnassia Groep bestaat uit verschillende zorgmerken met ieder een eigen specialisme. Deze zorgorganisaties hebben (een) eigen bestuurder(s). Gezamenlijk vormen zij de bestuursraad van Parnassia Groep.

Raad van Commissarissen

- mevrouw drs. M.I. (Marjolein) Verstappen, voorzitter, contact COR

- de heer drs. R.H.P. (Ruud) van Beest, medisch inhoudelijk, vice voorzitter

- de heer drs. J.S. (Bas) Wiersma, financiën / vastgoed

- mevrouw J.C. (Tineke) Huizinga-Heringa

- de heer H. (Hans) van der Vlist

- vacature