Bestuur en structuur

Bestuur en structuur

Iedereen met psychische problemen kan terecht bij de ruim 13.500 professionals van Parnassia Groep. Wij behandelen en begeleiden jaarlijks ruim 180.000 cliënten. Wij doen dit in kleinschalige behandelteams gevestigd in 70 gemeenten en in en rondom 600 huisartsenpraktijken.

Raad van Bestuur

De raad van bestuur is bereikbaar via het bestuurscentrum:
Monsterseweg 93 Den Haag, 088 357 00 10, RvB-sec@parnassiagroep.nl.

De raad van bestuur van Parnassia Groep bestaat uit:

Stephan Valk

voorzitter

Meer informatie

Elnathan Prinsen

zorg

Meer informatie

 

Sjoerd van Breda

financieel

 

Corporate Governance

In dit reglement corporate governance Parnassia Groep zijn de regels en afspraken vastgelegd die ervoor moeten zorgen dat de Parnassia Groep BV op een transparante wijze haar verantwoordelijkheden beschrijft over haar handelen en hier verantwoording over aflegt aan de externe omgeving.

Bestuurders van onze organisatie

Parnassia Groep bestaat uit verschillende zorgmerken met ieder een eigen specialisme. Deze zorgorganisaties hebben (een) eigen bestuurder(s). Gezamenlijk vormen zij de bestuursraad van Parnassia Groep.

Raad van Commissarissen

  • Mevrouw drs. M.I. (Marjolein) Verstappen, voorzitter
  • De heer M.J.H. (Guillaume) Jetten RA, algemeen
  • De heer H. (Hans) van der Vlist, bedrijfsvoering
  • De heer Y. (Youssef) Asraoui RA, financiën
  • Mevrouw prof.dr. P. (Pauline) Meurs, maatschappelijke oriëntatie
  • Mevrouw prof. dr. T. A.M.J. (Thérèse) van Amelsvoort, zorginhoudelijk. 

​​​​​