Bestuur en structuur

Bestuur en structuur

200x200++een+vrouw+troost+een+andere+vrouw.png
Iedereen met psychische problemen kan terecht bij de ruim 12.500 professionals van Parnassia Groep. Wij behandelen en begeleiden jaarlijks ruim 170.000 patiënten, vanuit meer dan 500 locaties, verspreid over heel Nederland.

Raad van Bestuur

De raad van bestuur is bereikbaar via het bestuurscentrum:
Monsterseweg 93 Den Haag, 088 357 00 10, RvB-sec@parnassiagroep.nl.

De raad van bestuur van Parnassia Groep bestaat uit:

Stephan Valk

voorzitter

Meer informatie

Marc Blom

zorg

Betty Kooijman

financieel

Corporate Governance

In dit reglement corporate governance Parnassia Groep zijn de regels en afspraken vastgelegd die ervoor moeten zorgen dat de Parnassia Groep BV op een transparante wijze haar verantwoordelijkheden beschrijft over haar handelen en hier verantwoording over aflegt aan de externe omgeving.

Bestuurders van onze organisatie

Parnassia Groep bestaat uit verschillende zorgmerken met ieder een eigen specialisme. Deze zorgorganisaties hebben (een) eigen bestuurder(s). Gezamenlijk vormen zij de bestuursraad van Parnassia Groep.

Raad van Commissarissen

  • Mevrouw drs. M.I. (Marjolein) Verstappen, voorzitter
  • De heer C.(Coos) Rijsdijk, vice voorzitter
  • Mevrouw J.C. (Tineke) Huizinga-Heringa
  • De heer H. (Hans) van der Vlist, bedrijfsvoering
  • De heer G.R. (Guy) Fransen, financiën
  • Mevrouw prof.dr. F.E. (Floor) Scheepers, zorginhoudelijk
  • Mevrouw prof.dr. P. (Pauline) Meurs, maatschappelijke oriëntatie