Nieuws

Componence Asset List

14 januari 2019

200x200+overleg.jpg
Als familie weet u als geen ander wat het betekent als uw familielid in behandeling is bij de geestelijke gezondheidszorg. Uw ervaringsdeskundigheid levert een belangrijke bijdrage aan de verbetering van onze zorg.

Bent u als familie of naaste betrokken bij patiënten van één van de zorgonderdelen van Parnassia Groep? Dan nodigen wij u van harte uit zitting te nemen in de Familieraad!
De Familieraad werkt voor familie en direct betrokkenen van alle onderdelen van Parnassia Groep in de regio Rijnmond: Indigo, Antes/Bavo Europoort, Youz (de nieuwe gezamenlijk naam van Lucertis, De Jutters en Youz Verslavingszorg), i-psy, PsyQ en Reakt.

De Familieraad

  • behartigt de gezamenlijke belangen van familie
  • geeft gevraagd en ongevraagd advies aan de Raad van Bestuur en directies
  • overlegt met de cliëntenraden van Parnassia Groep
  • bemiddelt bij collectieve klachten, vragen en problemen
  • stimuleert de betrokkenheid van familie bij de behandeling
  • stimuleert goed familiebeleid als integraal onderdeel van de kwaliteit van de zorg

Ga voor meer informatie naar: https://www.parnassiagroep.nl/hoe-wij-helpen/familie-naasten.
Natuurlijk kunt u ook bellen met Theo Hoedemaker, voorzitter Familieraad regio Rijnmond, op
nummer 06 - 30 78 78 69. Of u belt Ruud Kraaijeveld, ondersteuner Familieraad regio Rijnmond. Zijn
nummer is 06 - 27 03 40 16