paginakop - familiepaginas

Familie en naasten

200x200+gezin+op+bank.jpg

Als jouw familielid bij ons in behandeling is voor een psychische aandoening of verslavingsprobleem, heeft dit ingrijpende gevolgen voor jouw familielid, maar ook voor jou.

Samen maken we het verschil

Wij vinden het belangrijk je goed te informeren over en te betrekken bij de behandeling. Het is bekend dat optimale betrokkenheid van familie* bijdraagt aan herstel van jouw familielid. Wij informeren je daarom over de symptomen, de gevolgen, de behandelmogelijkheden van jouw familielid en hoe hiermee om te gaan. Je kunt altijd met je vragen bij onze behandelaren terecht.

Op jouw beurt ben je ook een informatiebron voor onze behandelaren. Je kent jouw familielid, jouw ervaringen zijn heel belangrijk. Wij vinden het dan ook belangrijk dat de behandelaar goed samenwerkt met de familie. Zo draag je samen bij aan het herstel van jouw familielid.

* Met familie bedoelen wij nadrukkelijk eenieder die een directe relatie met de cliënt heeft. Dus alle naastbetrokkenen. Dit kan familie zijn (echtgenoten, partners, kinderen, etc.) maar ook goede vrienden, vrijwilligers of iemand die zich om andere redenen bij de patiënt betrokken voelt.

Je kunt op ons rekenen

Parnassia Groep wil familie:

  • met respect, zorgvuldig en gastvrij bejegenen
  • helder en duidelijk informeren over behandeling en begeleiding van hun naasten
  • actief betrekken bij de behandeling van hun naasten
  • ondersteuning bieden waar nodig

Hier zetten we ons elke dag voor in. In ons familiebeleid lees je hier meer over.

“Goed luisterend oor gehad. Ook voor mijn gezin. De kleine meid vond het geweldig en mijn vrouw ook, omdat de behandelaar er ook voor haar was, terwijl het om mij ging. In korte woorden geweldig! “
Cliënt op Zorgkaart Nederland

Aanvullende ondersteuning:

Daarnaast kun je indien nodig gebruikmaken van:

Wij bieden graag zoveel mogelijk maatwerk. Daarom kan het zijn dat het onderdeel van Parnassia Groep waar jouw naaste in behandeling is aanvullend aanbod heeft om je te informeren en/of te ondersteunen. Vraag je contactpersoon hiernaar.

Webinar: Zorgen voor jou, zorgen voor mij

Tijdens de maand voor familie en naasten (van half oktober tot half november 2017) organiseerde Parnassia Groep een webinar. Hierin werd informatie en praktische tips over omgaan met een familielid of naaste met psychische en/of verslavingsproblemen gedeeld. Deze informatie is nog steeds actueel. Bekijk dit webinar, gratis.Vul je registratiegegevens in en na aanmelding ontvang je een bevestiging per e-mail. Daarin staat hoe je als nog de uitzending kunt zien.

Instemming van jouw naaste

Wij houden je graag op de hoogte van het verloop van de behandeling. Volgens de wet moet jouw naaste hier wel mee instemmen. Het komt voor dat een cliënt (tijdelijk) geen contact wenst met de familie: ook dan heb je recht op informatie. Als de cliënt (tijdelijk) geen contact wenst, spant de behandelaar zich in om het contact tussen familie en cliënt zodanig te herstellen dat familie geïnformeerd en betrokken blijft of wordt.

Je hebt wel recht op algemene, niet persoonsgebonden informatie en ondersteuning van onze kant.

Folder Wat kun je van ons verwachten?

Als een familielid bij ons behandeld wordt, heeft diegene maar ook jij natuurlijk allerlei vragen. De belangrijkste onderwerpen worden behandeld in onze folder 'Je bent verwezen naar een van onze onderdelen. Wat kunt je van ons verwachten?' op onze sites.