Nieuws

Componence Asset List

18 oktober 2017

200x200+++zelfmoordpreventie.jpg

Het kabinet Rutte 3 spreekt zich in het regeerakkoord expliciet uit voor suïcidepreventie. Door suïcidepreventie op te nemen in het regeerakkoord kan er nu worden gestart met een grootschalig, langdurige en landelijk plan waardoor er veel meer levens kunnen worden gered en vooral mensen in hun lijden geholpen kunnen worden. Ook binnen Parnassia Groep is er veel aandacht voor suïcidepreventie. De komende jaren bouwt Parnassia Groep o.a. het aantal suïcidepreventieteams verder uit in Rijnmond, Haaglanden en Noord-Holland.

Vorig jaar waren er in Nederland - volgens cijfers van het nationaal wetenschappelijk instituut voor verkeersveiligheidsonderzoek, SWOV -  629 verkeersdoden te betreuren. Wat mensen vaak niet weten is dat het aantal zelfmoorden in Nederland vaak veel hoger ligt: in 2016 zelfs rond de 1800. Daarnaast zijn er  in Nederland bijna een half miljoen mensen die jaarlijks serieuze suïcidale gedachten hebben. Deze cijfers tonen aan dat (aandacht voor) suïcidepreventie enorm belangrijk is. Gelukkig ziet ook het kabinet dat inmiddels in.

Suïcidepreventie binnen Parnassia Groep

Binnen Parnassia Groep is er veel aandacht voor suïcidepreventie, zoals bijvoorbeeld het Suïcidepogingen Nazorgprogramma (SUNA) en de teams Intensieve  Behandeling Thuis (IBT), die een belangrijke rol hebben in suïcidepreventie.

Zo heeft het  Rotterdamse IBT-team recent een film gemaakt waarin ze laat zien hoe iemand met suïcidaal gedrag succesvol behandeld wordt. Bekijk de korte documentaire . Naar aanleiding van de film werd er ook een succesvol symposium georganiseerd. De komende jaren bouwt Parnassia Groep het aantal IBT-teams verder uit in Rijnmond, Haaglanden en Noord-Holland.

Wat doen we nog meer?

Daarnaast hebben diverse medewerkers van Parnassia Groep in Nederland een voortrekkersrol in de preventie van suïcide . 

  • De Nederlands vertegenwoordiger van de  International Association for Suicide Prevention (IASP) werkzaam bij Parnassia Groep
  • Vanuit de Parnassia Groep is de CAMS (Collaborative assessment and Management of suicidality) in Nederland geïntroduceerd. Dit is een gestructureerde aanpak en een van de weinige evidente behandelmethoden voor de behandeling van suïcidaal gedrag
  • Leiden we  mensen op  in het omgaan met suïcidaal gedrag  middels de training Professionals in Training to STOP suïcide (PITSTOP)  en bieden verschillende cursussen  die aansluiten om medewerkers beter te kunnen laten omgaan met mensen in levensbedreigende psychische nood
  • Brengen we samen met andere instellingen ons handelen bij suïcidaal gedrag in kaart, om zo van elkaar te leren.