Nieuws

Componence Asset List

31 mei 2017

200x200+man+achter+pc.jpg

Parnassia Groep zorgt voor een doorbraak in de ‘black box’ van de ggz. Vanaf nu kunt u met een speciaal ontwikkeld portaal direct inzage krijgen in de status van cliënten die bij Parnassia Groep in behandeling zijn. Hiermee is Parnassia Groep de eerste ggz-organisatie in Nederland die tegemoet komt aan de veel gehoorde wens om direct inzicht te krijgen in de status van patiënten.

Directe terugkoppeling aan huisarts

Met de ontwikkeling van het Parnassia Groep portaal is een belangrijke en innovatieve stap gezet naar een betere informatievoorziening over cliënten die bij Parnassia Groep in behandeling zijn. Met deze directe online link vanuit uw HIS heeft u zicht de status van de behandeling van uw cliënt binnen Parnassia Groep.

Daarnaast kunt u  via het Parnassia Groep portaal zien wie de regiebehandelaar is van uw cliënt en de contactgegevens. Dit biedt u, indien nodig, inhoudelijk overleg te hebben met de betrokken behandelaar. Het Parnassia Groep portaal biedt daarmee transparantie met als doel samen met u de ggz zorg voor cliënten te verbeteren. Wanneer cliënten in hun behandeling aangegeven hebben u niet te informeren dan gebeurt dat ook niet.

Barbara den Doelder, huisarts: 'Het Parnassia Groep portaal bevordert de samenwerking tussen huisarts en ggz. Ik weet waar mijn cliënten zich bevinden binnen Parnassia Groep omdat ik direct vanuit het HIS inzicht heb in de status van de cliënt en dat ik de behandelaar rechtstreeks kan bereiken.'

Parnassia Groep portaal

Het Parnassia Groep portaal  is een VIPLive applicatie en is verbonden met huisarts informatiesystemen (HISSEN) waarmee u dagelijks werkt. Via deze VIPLive applicatie kunnen we op eenvoudige én veilige wijze informatie uitwisselen. Het Parnassia Groep portaal biedt de volgende services: 

  • cliënt status: informatie over de status van de behandeling en de betrokken behandelaar. Dit houdt in dat in een statusbalk wordt weergegeven wanneer een cliënt is verwezen en is aangemeld, wanneer zijn intake heeft plaatsgevonden, en wanneer zijn behandeling is gestart;
  • verwijs informatie: verwijzen en aanmelden van een cliënt; 

praktijkinformatie: een totaaloverzicht van uw eigen soort verwijzingen naar Parnassia Groep: Basis GGZ, Specialistische GGZ, ziektebeeld, demografische gegevens. In de loop van het jaar breiden we de functionaliteiten van het Parnassia Groep portaal uit. De extra mogelijkheden bestaan uit:  

  • consultatie: het aanvragen van collegiaal overleg en consultatie met een psychiater;
  • e-health: uitleg en aanvragen van e-health modules;
  • preventie: overzicht preventieworkshops, trainingen en aanvragen preventieaanbod voor de eigen huisartsenpraktijk;
  • farmacologische informatie.

Verbinding eerste en tweede lijn

Met het Parnassia Groep portaal zijn processen en systemen met elkaar verbonden. De behandelaars van Parnassia Groep kunnen op eenvoudige én veilige wijze informatie uitwisselen met huisartsen en vice versa. Deze efficiëntere werkwijze zorgt voor een vloeiende overgang tussen huisarts en specialist. Immers, de samenwerking tussen huisartsen en specialisten is essentieel voor een goede en efficiënte gezondheidszorg.

Momenteel zijn 100 huisartsen aangesloten op het Parnassia Groep portaal. We verwachten dat aan het einde van dit jaar 800 huisartsen toegang hebben. Het Parnassia Groep portaal is ontwikkeld in samenwerking met Calculus en kan voor alle huisartsenpraktijken beschikbaar worden gemaakt.

Marc Blom, lid van de raad van bestuur en psychiater: 'We realiseren ons dat de ggz vaak wordt ervaren als een black-box. Met het Parnassia Groep portaal zijn we transparant over onze cliëntenzorg. Samen met de huisarts maken we de zorg merkbaar beter.'

Meer informatie over het Parnassia Groep portaal.