Sinds mei 2017 kunt u met een speciaal ontwikkeld portaal direct inzage krijgen in de status van patiënten die bij Parnassia Groep in behandeling zijn. Hiermee is Parnassia Groep de eerste ggz-organisatie in Nederland die tegemoet komt aan de veel gehoorde wens voor transparantie in de GGZ. Direct, digitaal en in een veilige omgeving communiceren!

“Het Parnassia Groep portaal bevordert de samenwerking tussen mij en de GGZ. Ik weet waar mijn patiënten binnen Parnassia Groep zich bevinden, omdat ik direct vanuit mijn HIS inzicht heb in de status van mijn patiënt. Ook kan ik de behandelaar nu rechtstreeks bereiken. Heel handig.”

Barbara den Doelder, huisarts in Rijswijk

Directe terugkoppeling aan huisarts

Het Parnassia Groep portaal  is een VIPLive applicatie  en verbonden met uw eigen huisarts informatiesysteem (HIS). Dus u kunt direct vanuit uw eigen HIS in het Parnassia Groep portaal. Zo kunnen we op eenvoudige én veilige wijze informatie uitwisselen.

Voordelen van Parnassia Groep portaal

Met het Parnassia Groep portaal heeft u zicht op:

 • De patiënt status: de diagnose van uw patiënt en de status van de behandeling, zoals de datum van intake en de eerstvolgende afspraak.*
 • De regiebehandelaar van uw patiënt, zijn/haar contactgegevens en op welke locatie uw patiënt in behandeling is.*
 • Verwijsinformatie: u kunt uw patiënt direct doorverwijzen naar Parnassia Groep.
 • Het ggz-profiel van uw praktijk: een totaaloverzicht van uw verwijzingen naar Parnassia Groep: Basis GGZ, Specialistische GGZ, ziektebeeld en demografische gegevens.

* Wanneer patiënten in hun behandeling aangegeven hebben u niet te willen informeren, dan krijgt u een melding dat u niet geautoriseerd bent voor informatie.

Nieuw: digitaal consulteren

Vanaf 1 december 2017 kunt u via het Parnassia Groep portaal direct digitaal een vraag stellen aan onze psychiaters en GZ-psychologen:

 • Digitaal consulteren is alleen voor patiënten die niet in zorg zijn bij Parnassia Groep. Is uw patiënt dat wel? Dan benadert u de regiebehandelaar van de patiënt (te zien in het portaal).
 • De patiëntgegevens in uw HIS worden automatisch bij uw digitale consultatievraag meegestuurd naar de consultatiegevers.
 • Zowel u als onze psychiaters en GZ-psychologen krijgen na 24 en 48 uur een reminder. Zo blijft een vraag altijd in zicht, wordt deze beantwoord en geregistreerd.
 • U kunt uw vragen en antwoorden eenvoudig opslaan in uw HIS. Altijd alle patiënteninformatie overzichtelijk bij elkaar!

Hoe werkt het Parnassia Groep portaal?

Het Parnassia Groep portaal is in samenwerking met leverancier Calculus ontwikkeld en is voor alle huisartsenpraktijken beschikbaar. Heeft u interesse? Neem dan contact op met:

 • Odette de Droog, Accountmanager Verwijzers, T 06 24 65 67 61
 • Calculus: info@calculus.nl of T (088) 528 10 20

Meer lezen in de flyer.

 

Handleiding Parnassia Groep portaal

Wilt u weten hoe u vanuit uw HIS in het Parnassia Groep portaal komt? Of hoe het precies werkt? Lees dan de handleiding.

Voor consulteren is er specifiek de snelstart Stappenplan om GGZ te consulteren

 

 

Toekomst

In 2018 breiden we de functionaliteiten van het Parnassia Groep portaal verder uit met:  

 • Consultatievragen stellen aan een specialismegroep: bijvoorbeeld over angst, eetstoornissen of kind & jeugd;
 • e-health: uw patiënt direct aanmelden voor e-health modules;
 • preventie: uw patiënt direct aanmelden voor een preventietraining.
 • farmacologische informatie.

Merkbaar betere patiëntenzorg

Momenteel zijn 150 huisartsen aangesloten op het Parnassia Groep portaal. Met de ontwikkeling van het Parnassia Groep portaal is een belangrijke en innovatieve stap gezet naar betere informatie over patiënten in zorg bij Parnassia Groep. Daarmee geven we gehoor aan de wens naar meer transparantie over de behandeling van uw patiënt. Uniek binnen de GGZ! 
 
Samen met u verbeteren we graag de ggz-zorg voor patiënten!

Vragen
Vraag uw POH GGZ om meer informatie. Of neem contact op met Odette de Droog, Accountmanager Verwijzers, T 06 24 65 67 61. Technische vragen kunnen via leverancier Calculus: info@calculus.nl of T (088) 528 10 20.