Vanaf nu kunt u met een speciaal ontwikkeld portaal direct inzage krijgen in de status van patiënten die bij Parnassia Groep in behandeling zijn. Hiermee is Parnassia Groep de eerste ggz-organisatie in Nederland die tegemoet komt aan de veel gehoorde wens om direct inzicht te krijgen in de status van patiënten.

Directe terugkoppeling aan huisarts

Met de ontwikkeling van het Parnassia Groep portaal is een belangrijke en innovatieve stap gezet naar een betere informatievoorziening over patiënten die bij Parnassia Groep in behandeling zijn. Met deze directe online link vanuit uw HIS heeft u een compleet dossier van de status van de behandeling van uw patiënt.

Daarnaast kunt u  via het Parnassia Groep portaal zien wie de regiebehandelaar is van uw patiënt en de contactgegevens. Dit biedt u huisarts de mogelijkheid om nadere informatie op te vragen rechtstreeks bij de betrokken behandelaar. Het Parnassia Groep portaal biedt daarmee transparantie met als doel samen met u de ggz zorg voor patiënten te verbeteren.

Parnassia Groep portaal

Het Parnassia Groep portaal  is een VIPLive applicatie en is verbonden met huisarts informatiesystemen (HISSEN) waarmee u dagelijks werkt. Via deze VIPLive applicatie kunnen we op eenvoudige én veilige wijze informatie uitwisselen.. Het Parnassia Groep portaal biedt de volgende services: 

  • patiënt status: informatie over de status van de behandeling en de betrokken behandelaar;
  • verwijs informatie: verwijzen en aanmelden van een patiënt; 
  • praktijkinformatie: een totaaloverzicht van uw eigen soort verwijzingen naar Parnassia Groep: Basis GGZ, Specialistische GGZ, ziektebeeld, demografische gegevens.

In de loop van het jaar breiden we de functionaliteiten van het Parnassia Groep portaal uit. De extra mogelijkheden bestaan uit:  

  • consultatie: het aanvragen van collegiaal overleg en consultatie met een psychiater;
  • e-health: uitleg en aanvragen van e-health modules;
  • preventie: overzicht preventieworkshops, trainingen en aanvragen preventieaanbod voor de eigen huisartsenpraktijk;  
  • farmacologische informatie.

Merkbaar betere patiëntenzorg

Momenteel zijn 100 huisartsen aangesloten op het Parnassia Groep portaal. We verwachten dat aan het einde van dit jaar 800 huisartsen toegang hebben. Het Parnassia Groep portaal is ontwikkeld is samenwerking met Calculus en kan voor alle huisartsenpraktijken beschikbaar gemaakt worden.

Vragen
Voor vragen over het Parnassia Groep portaal kunt u contact opnemen met ons Verwijzerspunt via 088- 357 10 57 of verwijzers@parnassiagroep.nl.