Nieuws

Componence Asset List

09 februari 2022

Rookvrij+200.jpg

Als zorginstelling willen wij een gezonde leefstijl bevorderen. Roken hoort daar niet bij. Rookvrij betekent dat we van Parnassia Groep een omgeving willen maken waarin niet-roken de norm is. Ook Parnassia Groep zet zich in voor een rookvrije generatie.

Alle panden van Parnassia Groep zijn sinds januari 2022 voorzien van het bord ‘Rookvrij – op weg naar een rookvrije generatie’. Dit betekent dat zowel collega’s, bezoekers als leveranciers niet langer in en om de gebouwen en op de terreinen mogen roken.

​​​​Door het plaatsen van deze borden zijn wij onderweg naar het rookvrij maken van alle onderdelen van Parnassia Groep. Parnassia Groep sluit hiermee aan bij het Nationaal Preventieakkoord dat wij eind 2018 hebben ondertekend met als doel: in 2025 is de ggz rookvrij.

Marc Blom, raad van bestuur Parnassia Groep: “We weten allemaal dat roken ongezond is. Niet alleen voor de roker zelf maar ook voor iedereen in diens omgeving. Dag in, dag uit zetten wij ons in voor onze cliënten en gaan we tot het uiterste om onze cliënten te helpen. Rookvrij worden vraagt om oplossingen op maat. We bepalen per situatie en per locatie wat nodig is en we gaan in gesprek met onze cliënten die bij ons verblijven. Stoppen met roken is niet alleen positief voor je fysieke welzijn maar ook voor het geestelijk welzijn. Het welzijn van onze cliënten staat dan ook voorop. Wij zullen onze cliënten op alle mogelijke manieren ondersteunen bij het stoppen met roken. De weg naar geheel rookvrij is lang en zal niet altijd makkelijk zijn. Maar ik ben ervan overtuigd dat als we de gezondheid van onze cliënten, van onze collega’s en van onszelf maar steeds voor ogen houden, dat we het zeker gaan halen.”