Nieuws

Componence Asset List

28 juni 2016

250x198+npo+radio+1.png
De problemen rond de zorg voor cliënten met ernstige psychische klachten worden volgens huisartsen alsmaar groter. Voor het eerst ontstaan ook wachttijden bij de praktijkondersteuner ggz in de huisartsenpraktijk. De helft heeft noodgedwongen een wachtlijst ingesteld voor mensen met psychische problemen. En als huisartsen cliënten willen doorverwijzen naar de gespecialiseerde ggz, lopen zij ook daar tegen wachttijden aan.

LHV en GGZ Nederland waarschuwen dat tijdige hulp voor kwetsbare cliënten onder druk staat. In het NOS Journaal op Radio 1 vertelt Marc Blom, bestuurder PsyQ wat dit betekent.

Meer cliënten met minder collega’s

‘De oorzaak van de wachtlijsten is complex’, geeft Marc Blom aan. ‘We zien ook de wachtlijsten bij PsyQ oplopen. We hebben dit jaar dan ook 12% meer cliënten in behandeling, terwijl er vorig jaar juist een afname van cliënten was te zien en we personeel hebben moeten laten gaan. De stijging van cliënten kan komen doordat er meer POH-ers naar de Specialistische GGZ verwijzen, het aantal POH-ers is namelijk flink uitgebreid. Ook vermoeden we dat mensen gewend raken aan het eigen risico en daardoor geen uitstelgedrag meer vertonen.’

Regiefunctie

PsyQ onderstreept het belang van regionale coördinatie tussen zorgverzekeraars, gemeenten en instellingen, die de zorgbehoeften in een regio monitoren. Hierdoor kan er sneller worden gereageerd. Cliënten kunnen bijvoorbeeld elders worden geholpen of er kunnen afspraken gemaakt worden voor meer budgetruimte. Blom: ‘De toegang van de ggz staat ook onder druk door de enorme toegenomen administratieve lasten, geld dat niet naar de zorg gaat. Daarom is GGZ Nederland in navolging van de huisartsen ‘Het roer moet om in de ggz’ gestart’. Door samenwerking met diverse organisaties (zorgverzekeraars, gemeenten, beroepsverenigingen, inspecties en toezichthouders) geloven wij dat het roer ook daadwerkelijk om kan.’

PsyQ doet er alles aan wat we kunnen om wachttijden te bestrijden. We lopen momenteel een behoorlijk financieel risico, omdat we meer mensen behandelen dan is afgesproken met de verzekeraars. We zijn hierover met ze in gesprek.