Nieuws

Componence Asset List

06 maart 2017

200x200-logo-het-roer-moet-om.png

Wet- en regelgeving en administratieve lastendruk kosten ggz-instellingen te veel tijd en geld,waardoor ze onvoldoende toekomen aan hun kerntaak: goede geestelijke gezondheidszorg.

Op 6 maart 2017 presenteert GGZ Nederland in Perscentrum Nieuwspoort de resultaten van een onderzoek naar de aard en de impact van de regeldruk en de administratieve lasten in de geestelijke gezondheidszorg. De conclusie is duidelijk: het roer moet om!

Stephan Valk, voorzitter raad van bestuur: “In 2014 bedroegen de administratieve lasten gemiddeld 18% van de ggz kosten. In 2016 zijn de kosten opgelopen tot ruim 23%. Bij Parnassia Groep is dat al 50 miljoen dat jaarlijks onnodig op deze manier verdwijnt én ons allen afhoudt van het werk waar we voor staan. Jaarlijks zouden we zo’n 15.000 patiënten meer kunnen ondersteunen in hun herstel.”

Praktijkvoorbeelden

  • Psychiatrisch verpleegkundigen zijn ruim 33% van hun behandeltijd kwijt aan administratie, waar 15% de norm is.
  • Een gemiddelde ggz-aanbieder schrijft zo’n drieënhalf duizend A4’tjes (1 km papier!) vol om zich te verantwoorden naar de zorgverzekeraars.
  • Aanbestedingsprocedures van gemeenten kosten een ggz-aanbieder gemiddeld zoveel geld, dat ze hiervoor in totaal 134 verpleegkundigen of 62 psychiaters in dienst kunnen nemen.
GGZ-medewerker Fact-team: “Vijf jaar geleden had ik ongeveer 15 patiënten waar je dan heel intensief mee aan de slag kon. Soms ging ik een hele dag met ze op stap om allerlei zaken te regelen. Dan kon je echt goed de boel op de rit zetten. Nu heb ik 42 patiënten! En als je je dan ook nog bedenkt dat ik van de vijf dagen dat ik werk ook nog twee dagen bezig ben met administratieverplichtingen zonder een patiënt te zien…”

GGZ Nederland onderzocht de oorzaken en geeft aanbevelingen

Urgentie

Om deze verandering kracht bij te zetten, heeft GGZ Nederland onderzoek gedaan naar de aard en de impact van de regeldruk en de administratieve lasten in alle domeinen waar de ggz werkzaam is. Het rapport benadrukt nog eens de urgentie om haast te maken met het verminderen van de administratieve lasten in het belang van de patiënt en de professional. Het is een stevige call to action voor alle financiers van de zorg: zorgverzekeraars, gemeenten, het ministerie van V&J. Maar ook aan onszelf. Daarbij rekenen we op de steun van de politiek, vakbonden en overige samenwerkingspartners.

Aanbevelingen

Om de lastendruk te verminderen, moet met voorrang aandacht besteed worden aan:

  • verregaande standaardisatie en uniformering van het proces van aanbesteding; inkoop en contractering tot en met de verantwoording van zorg
  • beperking en vereenvoudiging van de financiële productieverantwoording en accountantscontroles, de leercurve en eventuele uitbreiding van horizontaal toezicht
  • professionalisering van de verkoopfunctie en het contractmanagement bij ggz-aanbieders
  • continuïteit van zorg bij overgangsmomenten met bijpassende bekostiging
  • het op peil brengen van het kennisniveau van de betrokken partijen over de aard en volumes van ggz-problematiek

Een van de belangrijkste voorwaarden is het uitspreken van vertrouwen naar elkaar en het vertrouwen in de onderlinge samenwerking.

Meer informatie

Ons doel is helder: minder regels, zodat we voor elke patiënt de best mogelijke, toegankelijke én betaalbare geestelijke gezondheidszorg kunnen bieden.