Nieuws

Componence Asset List

29 juni 2017

200x200+woodstock.png

In 2008 merkten de hulpverleners van Parnassia dat de groep dakloze en verslaafde mensen in de leeftijd van 45+ groeiende was. Ze bleven terug in zorg komen, het lukte hen niet af te kicken, ze waren niet instaat geheel zelfstandig te wonen, maar kregen wel steeds meer behoefte kregen aan een eigen vaste plek. Het idee voor een woonvoorziening voor deze groep was geboren. Die kreeg de naam ‘Woodstock´.

Expositie in Haagsche Kopjes

10 jaar later blijkt Woodstock nog steeds in een behoefte te voorzien. Op dit moment wonen in Woodstock 40 verslaafden, variërend in leeftijd van 45 tot 72 jaar. Ter ere van het jubileum exposeren 2 bewoners van Woodstock van 1 juli tot 5 augustus bij Haagsche Kopjes, Vondelstraat 14, Den Haag. De officiële opening is komende zondag 2 juli van 15:00- tot 17:00 uur.

Haagsche Kopjes is een multifunctionele locatie; naast haarverzorging, is het ook een ruimte waar veel tentoonstellingen worden gehouden.

Wonen staat centraal bij Woodstock

Het wonen staat centraal bij Woodstock, behandeling is altijd ter ondersteuning van het wonen. Naast een verslavingsprobleem hebben de bewoners ook andere problemen; schulden, problemen met justitie, moeizame of geen contact met familie, lichamelijke problemen. De individuele 'zorg op maat' aanpak is vooral gericht op sociaal-maatschappelijke integratie, stabiliteit op alle leefgebieden (zoals psychisch-, sociaal functioneren en verslaving) en preventie van verdere achteruitgang. Hierbij wordt intensief samengewerkt met verschillende ketenpartners. Samen wordt gewerkt aan verbetering van de kwaliteit van leven van deze groep.

Woodstock in tv-programma 'Beau Five Days Inside'

Voor zijn tv-programma 'Beau five days inside' heeft Beau van Erven Dorens vijf dagen en vier nachten gelogeerd in Woodstock, een woonvoorziening voor dak- en thuisloze verslaafden. Hij heeft daar met veel bewoners en hulpverleners gesproken en zich verwonderd over de openhartige verhalen die hij te horen kreeg.