Nieuws

Componence Asset List

03 januari 2017

200x200+david+van+den+berg.png

Traumabehandeling bij mensen met psychosen is effectief en leidt niet tot verslechtering, zoals jarenlang werd gevreesd door professionals in de psychiatrie. Dit blijkt uit het promotieonderzoek van David van den Berg. “De zorg dat deze groep patiënten hun behandeling niet aankunnen blijkt onterecht.”

Mensen met psychosen zijn vaak het slachtoffer van mishandeling en misbruik in hun jeugd. Deze ervaringen vergroten de kans op het ontwikkelen van psychosen en veel mensen ontwikkelen ook een posttraumatische stress stoornis (PTSS). De Nederlandse GGZ mist echter in meer dan 95% van de gevallen deze diagnose. Als zij PTSS al vaststellen, krijgen mensen met psychosen hiervoor zelden effectieve behandeling aangeboden. Dit komt omdat artsen in de psychiatrie vrezen dat effectieve richtlijnbehandelingen voor PTSS bij mensen met psychosen niet zullen werken en zelfs zullen leiden tot verslechtering van klachten of negatieve gebeurtenissen, zoals suïcidepogingen.

Dit is ernstig, want mensen met de combinatie van psychose en PTSS hebben juist zwaardere symptomen en een slechtere prognose, dan mensen die slechts één van deze stoornissen hebben.

Uit het onderzoek van Van den Berg blijkt dat standaardrichtlijn traumabehandelingen veilig en effectief zijn bij mensen met psychosen, artsen zouden mensen met psychosen dan ook niet langer uit moeten sluiten van effectief bewezen traumabehandelingen. Na behandeling voldeed ruim 60% van de behandelde patiënten niet langer aan de criteria van PTSS. Het onderzoek is uitgevoerd bij 155 mensen met een psychotische stoornis bij 13 ggz-instellingen, waaronder Parnassia en Bavo Europoort.

Het hoofdartikel van dit proefschrift verscheen in het prestigieuze tijdschrift JAMA Psychiatry. Bekijk de Nederlandstalige samenvatting van het proefschrift.

Promotie

Op 20 januari 2017 om 9.45 uur verdedigt David van den Berg zijn dissertatie Trauma-Focused Treatment in Psychosis in de aula van de Vrije Universiteit te Amsterdam.