Nieuws

Componence Asset List

23 maart 2022

200x200+Vincent+Hendriks.png
Op vrijdag 18 maart hield onze collega en hoogleraar Vincent Hendriks (PARC, Brijder) een lezing over het belang van vroege interventies bij jongeren met verslaving, ter gelegenheid van de 65e vergadering van de Commission on Narcotic Drugs van de Verenigde Naties in Wenen. Naast Hendriks namen prof. Geert Dom (België), prof. Patricia Conrod (Canada) en prof. Adam Winstock en prof. Collin Drummond (Verenigd Koninkrijk) deel aan het expertpanel, in een bijeenkomst die was georganiseerd door de Belgische regering.

 

Pleidooi voor preventie in kindertijd

In zijn lezing hield Hendriks een pleidooi voor vroege preventie in de kindertijd in de vorm van lessen en oefeningen in zelfregulatie- en sociale vaardigheden. Die zouden al in de eerste schooljaren aan kinderen van pakweg drie tot zes à zeven jaar aangeboden moeten worden. Het zou daarbij moeten gaan om universele preventie, die zo min mogelijk het karakter van ‘een interventie’ moet hebben. 'Dat is van belang om stigma te voorkomen en om te bevorderen dat zo veel mogelijk kinderen hiervan kunnen profiteren, zoals onderzoek suggereert.' Wat Hendriks betreft zijn het lessen en oefeningen in essentiële 'life skills', die op school net zo vanzelfsprekend moeten worden als lessen in taal, rekenen en aardrijkskunde.

Grote waardering voor boodschap Hendriks

Aan de bijeenkomst namen wereldwijd 65 diplomaten, beleidsmakers, gezondheidszorgexperts van overheidsinstellingen en NGO’s deel. Nog tijdens de bijeenkomst ontving de organisatie bericht van de United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC) dat men de presentaties 'outstanding' vond, en dat de informatie verder verspreid wordt in de netwerken van de VN. Onderling hebben de wetenschappers in het expertpanel afgesproken de noodzaak van vroege preventie gezamenlijk nadrukkelijker bij beleidsmakers onder de aandacht te brengen.

De lezing van Vincent Hendriks was voor een belangrijk deel gebaseerd op zijn artikel over proactieve psychiatrie bij verslaving dat in 2021 verscheen in het Tijdschrift voor Psychiatrie.