Hoogleraren en lectoren bij Parnassia Groep

-

200x200+Vincent+Hendriks.png

Bijzondere leerstoel Verslaving en Psychiatrische Comorbiditeit bij Jeugdigen,
Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC), Afdeling Kinder- en Jeugdpsychiatrie

Vincent Hendriks werkt sinds 1997 als hoofd van het Parnassia Addiction Research Centre (PARC) bij Brijder Verslavingszorg (Parnassia Groep). Naast zijn werk bij Brijder is hij als stuurgroeplid verbonden aan Stichting Resultaten Scoren, het landelijke kenniscentrum op het gebied van verslavingszorg, en is hij lid van de Erkenningscommissie Justitiële Interventies.

Hendriks begon zijn wetenschappelijke werk naar verslaving in 1985 bij het toenmalige psychiatrisch centrum Bloemendaal te Den Haag en het Instituut voor Verslavingsonderzoek (IVO) in Rotterdam en behaalde in 1990 zijn doctorsgraad bij de faculteit Geneeskunde van de Erasmus Universiteit op het thema ‘Verslaving en Psychopathologie’. Van 1997 tot 2007 was hij als senior onderzoeker werkzaam bij de Centrale Commissie Behandeling Heroïneverslaafden (CCBH), de commissie die in opdracht van minister Els Borst het landelijke onderzoek uitvoerde naar de effectiviteit van behandeling met heroïne op medisch voorschrift bij chronische heroïneverslaafden.

Met zijn leeropdracht bij het LUMC wil Hendriks het onderzoek en onderwijs op het gebied van verslaving bij jongeren stimuleren en de samenwerking tussen de jeugdpsychiatrie, jeugdverslavingszorg en academische setting versterken. Hij richt zich daarbij vooral op de effectiviteit van bestaande en nieuwe verslavingsinterventies, de psychologische en (neuro)biologische processen die daaraan ten grondslag liggen, en de mogelijkheden om interventies beter af te stemmen op deelgroepen jongeren. Naast onderzoek verzorgt hij onderwijs op het gebied van verslaving bij het LUMC en de Universiteit Leiden.

De kracht van de klik

Ongeveer een op de vier jongeren krijgt te maken met een psychische stoornis, waaronder middelengebruik. Uit onderzoek blijkt dat een aanzienlijk deel van de jongeren die hiervoor hulp vragen onvoldoende baat heeft bij de behandeling. Daarom wordt er naast specifieke behandeltechnieken ook gekeken naar andere factoren die het behandelsucces kunnen vergroten.

Eén daarvan is de behandelrelatie tussen therapeut en jongere; de zogeheten therapeutische alliantie. In de PACT-studie van PARC (Parnassia Addiction Research Centre – Parnassia Groep Academie) wordt deze alliantie onderzocht. Onlangs verscheen in Tijdschrift voor Psychiatrie een artikel over het eerste deel van het onderzoek: ‘De therapeutische alliantie als voorspeller in de behandeling van jongeren’.

In de video vertellen onderzoeker Patty van Benthem en onderzoeker/bijzonder hoogleraar Vincent Hendriks over de kracht van de klik: