Nieuws

Componence Asset List

22 maart 2021

regulier+-+Karin+Slotema.jpg.png

Binnenkort start het onderzoek naar stigma bij persoonlijkheidsstoornissen (PS) waarvoor onze hoogleraar Karin Slotema (PsyQ) het initiatief nam. Patiënten met een PS worden door hun omgeving nog te vaak gezien als ‘moeilijke’ mensen. Zelf lijden deze patiënten vaak onder de gedachte dat zij ‘nou eenmaal zo zijn’ en niet kunnen veranderen. Dat heeft allerlei negatieve gevolgen, zoals zich terugtrekken, geen hulp zoeken en verergering van symptomen.

Er is nog weinig bekend over stigma bij persoonlijkheidsstoornissen en de behandelmogelijkheden. In het onderzoek dat binnenkort start, wordt gekeken naar de aard en ernst van stigmatisering van patiënten die in behandeling zijn bij Parnassia Groep en Mondriaan. Door middel van een kwalitatief interview en vragenlijsten proberen de onderzoekers inzicht te krijgen in de ervaring van stigmatisering bij mensen met een PS en wat zij denken dat er aan kan worden gedaan. De onderzoekers benaderen zowel volwassenen als adolescenten en ouderen om de vragenlijsten in te vullen. De resultaten worden gebruikt om te bekijken welke interventies het beste werken tegen stigma.

Hey, het is oké!

Een op de twee Nederlanders krijgt ooit te maken met psychische klachten. Er niet over durven of kunnen praten, omdat je bang bent voor de reactie van de ander maakt het alleen maar zwaarder. Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) voert daarom de campagne ‘Hey! Het is oké, maak het bespreekbaar’ om het gesprek over psychische klachten aan te gaan. En ook de week van de psychiatrie heeft stigma en zelfstigma als thema. Het doel van de campagnes is het stigma op psychische aandoeningen te verminderen en de drempel te verlagen om erover te praten.