Hoogleraren en lectoren bij Parnassia Groep

-

regulier+-+Karin+Slotema.jpg.png

Bijzonder hoogleraar Persoonlijkheidsstoornissen, Erasmus School of Social and Behavioral Sciences, Department of Psychology, Education & Child Studies, Section Clinical Psychology, Erasmus Universiteit Rotterdam

Persoonlijkheidsstoornissen komen veelvuldig voor. Patiënten en hun omgeving kunnen er sterk onder lijden. Aanwezigheid van een persoonlijkheidsstoornis kan een negatief effect hebben op de behandeling van andere psychiatrische stoornissen. Ook overlijden patiënten met deze complexe psychische stoornis op jongere leeftijd dan leeftijdgenoten zonder deze ziekte. Persoonlijkheidsstoornissen brengen dan ook hoge kosten met zich mee voor de maatschappij.
Wegens het negatieve stigma van persoonlijkheidsstoornissen en het feit dat zij moeilijk worden herkend, is vaak sprake van onderbehandeling. Als bijzonder hoogleraar wil Slotema een bijdrage leveren aan de afname van het stigma en de verbetering van de diagnostiek en behandeling van persoonlijkheidsstoornissen. Ook wil zij met de bijzondere leerstoel de samenwerking tussen universiteit en ggz-instellingen versterken.

Expertisecentrum PsyQ Persoonlijkheidsstoornissen Den Haag

Een deel van de patiënten met een persoonlijkheidsstoornis profiteert onvoldoende van het reguliere hulpaanbod. Verschillende psychotherapieën blijken effectief voor persoonlijkheidsstoornissen; vaak zijn deze intensief en hebben ze een lange duur. Het is echter nog niet duidelijk welke patiënt het meeste baat heeft bij welke psychotherapie. Daarnaast kan de ontwikkeling van patiënten die ernstig getraumatiseerd zijn geraakt, zijn vastgelopen, waardoor psychotherapie bij hen minder effectief is, is de visie van Slotema.

Met deze bijzondere leerstoel wil Slotema de kwaliteit van leven van patiënten met persoonlijkheidsstoornissen verbeteren. Enerzijds door te onderzoeken welke behandelingen effectief zijn voor welke patiënten, anderzijds door onderzoek naar effectieve interventies met een korte duur. Mogelijke beloftevolle behandelingen zijn bijvoorbeeld EMDR en psychosebehandeling, kortdurende experiëntiële schematherapie in een groep en niet-invasieve hersenstimulatie. Hiertoe heeft zij het Expertisecentrum PsyQ Persoonlijkheidsstoornissen Den Haag opgericht. Verschillende afdelingen van Parnassia Groep en andere instellingen dragen bij aan de onderzoeken. Binnen het Kennisnetwerk Persoonlijkheidsstoornissen heeft zij een netwerk van onderzoekers op het gebied van persoonlijkheidsstoornissen gevormd, met als doel uitwisseling van kennis vanuit onderzoek binnen Parnassia Groep.

Over Karin Slotema

Slotema werkt sinds 2007 als psychiater bij het Programma Persoonlijkheidsstoornissen van PsyQ in Den Haag. Vanaf 2022 is zij opleider psychiatrie bij Parnassia Groep, regio Haaglanden. Zij is onder andere lid van de Landelijke Visitatiecommissie voor de opleiding psychiatrie en lid van de Commissie Wetenschappelijke Activiteiten van de Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie.

In 2011 promoveerde zij op het onderwerp Behandeling van patiënten met therapieresistente auditieve verbale hallucinaties met behulp van repetitieve transcraniële hersenstimulatie en neuroimaging.