Nieuws

Componence Asset List

21 oktober 2021

Regulier_200x200+Sandra+Kooij.jpg

“Het is hoog tijd dat de maatschappij, huisartsen, hoogleraren, werkgevers, leerkrachten en hulpverleners ADHD eerder herkennen en begrijpen. Zodat vooroordelen over ADHD verdwijnen en cliënten zonder aarzeling hulp durven vragen als zij dat nodig hebben.” Aldus psychiater Sandra Kooij (PsyQ) die namens Parnassia Groep de bijzondere leerstoel ADHD bij volwassenen bekleedt aan Amsterdam UMC, Afdeling Psychiatrie. Op vrijdag 30 september 2022, om 15.45 uur, aanvaardt zij haar ambt met het uitspreken van haar oratie ‘Tijd voor ADHD, ADHD en Tijd’.

Vanwege de huidige corona-maatregelen is de oratie van Sandra verplaatst van vrijdag 3 december naar vrijdag 30 september 2022

ADHD en slaapproblemen

ADHD is een serieus, levenslang probleem, met veel bijkomende aandoeningen, ook op het gebied van de lichamelijke gezondheid. Die clustering van schade in de levens van mensen met ADHD op zowel geestelijk als lichamelijk gebied kunnen we alleen voorkomen door Tijd voor ADHD te maken.

Het onderzoeksthema ‘ADHD en Tijd’ ligt Kooij na aan het hart. ADHD gaat bij 80% van de mensen gepaard met diverse typen slaapproblemen, maar vooral met de verlate slaapfasestoornis, een stoornis van de biologische klok in de hersenen. Die interne klok staat bij ADHD vanaf de kindertijd gemiddeld 1,5 uur later afgesteld dan normaal. Dat hangt samen met het late slaappatroon, maar ook met moeite hebben om op te staan, winterdepressies, het ontbijt overslaan, overgewicht en diabetes, en alle gevolgen van dien.

Dit roept de vraag op wat de betekenis is van ‘Tijd’ voor ons functioneren en onze gezondheid. Wat betekent het als de kloktijd van de wereld om ons heen niet synchroon loopt met onze biologische klok? Dat resulteert waarschijnlijk in iets dat wij kennen als jetlag, voor alle organen in ons lichaam, en dat ook nog eens chronisch. Zou het mede daardoor komen dat ADHD met zoveel lichamelijke ziekten gepaard gaat?

Volg de oratie online

Je kunt de oratie van Sandra Kooij op vrijdag 30 september 2022 vanaf 15.45 uur online volgen via http://www.youtube.com/VUBeadlesOffice