Nieuws

Componence Asset List

10 oktober 2017

200x200+verwarde+personen.png

In het online tijdschrift Vers Beton is een serie verschenen over acute psychiatrische hulp in Rotterdam. In het derde deel vertelt Aram van Reijsen, psychiater en hoofd Crisiscentrum Rotterdam van Parnassia Goep over zijn werk, afwegingen en besluiten die hij moet nemen. 

Deel 3, met als titel Dwang: afwegingen van de crisisdienst onder grote spanning, over keuzes die de crisisdienst moeten nemen. Wanneer is het oké om iemand naar huis te laten gaan en wanneer dwing je iemand tot opname? De crisisdienst heeft 24/7 met deze afweging te maken.

In het eerste deel, Wat gebeurt er met de verwarde Rotterdammers, gaat over de toename van verwarde personen in Rotterdam, waardoor dit komt en wie hen helpt.

Het tweede deel, Gedwongen opname: “daar lag ik dan, naakt op de grond in een vierkant kamertje”, komt ondermeer een patient aan het woord over haar ervaringen met een gedwongen opname.   

Parnassia Groep is een van de partijen die zorg en begeleiding biedt aan verwarde personen. Door een goede samenwerking en afstemming met gemeenten, woningbouwcoöperaties, politie en justitie, maar zeker ook met familie en andere signalerende personen en instanties kan er de zorg en aandacht zijn voor een verward persoon. .