Nieuws

Componence Asset List

23 april 2021

200x200_mensen_plein.jpeg

Eerder deelden wij het bericht: ‘Aanpak wachttijden: cliënt op wachtlijst krijgt snel passende zorg’. Via dit bericht delen wij de actuele status van onze wachttijden aanpak.

Binnen Parnassia Groep hebben wij in december een belangrijke beslissing genomen in hoe wij om willen gaan met wachttijden: we accepteren voor onze cliënten met veelvoorkomende problematiek, zoals depressie, angst, ADHD en persoonlijkheidsproblematiek, geen wachttijd tot intake die langer is dan 5 weken (de zgn Treeknorm).

Waarom deze wachttijden aanpak?

De aanmelding is vaak een grote stap en een hele belangrijke in het kader van herstel. Wij vinden het daarom niet acceptabel als iemand langer dan 5 weken moet wachten voor een eerste afspraak.

Met deze werkwijze werken we toe naar een situatie waarin de wachttijden weer acceptabel worden en Parnassia Groep kan voldoen aan de vraag naar geestelijke gezondheidszorg in de regio.

Een passend en sneller alternatief

Wij vinden het belangrijk dat iemand snel passende zorg krijgt. We doen ons uiterste best om iemand binnen 5 weken een intakeafspraak aan te bieden. Wanneer dit niet mogelijk is, bieden we een alternatief om snel passende zorg te krijgen. In eerste instantie kijken wij naar een alternatief binnen onze zorginstelling, waar meer intakemogelijkheden zijn: bijvoorbeeld bij PsyQ Online of Indigo. Als wij binnen Parnassia Groep geen passend alternatief kunnen bieden, kijken we of er andere zorgaanbieders in de regio zijn die vergelijkbare zorg bieden maar met kortere wachttijden.

Hoe staan we er voor? De eerste resultaten

We zien dat in de regio’s Haaglanden en Rijnmond er goed wordt samengewerkt door de verschillende zorgaanbieders en de aanpak langzaam van de grond komt. Zowel interne als externe capaciteit wordt volledig benut, waardoor er een evenwichtig proces ontstaat en de wachttijd op verschillende locaties al zichtbaar zijn afgenomen. Uiteraard zijn er voor verschillende behandelingen nog uitschieters wat betreft wachttijden, maar ook die nemen af. Voor een groot gedeelte van de aanmeldingen is het mogelijk om binnen de Treeknorm een eerste afspraak te krijgen.

Wat betekent dit voor nieuwe aanmeldingen?

Iedereen kan zich gewoon aanmelden bij de verschillende onderdelen van Parnassia Groep. Ook als de wachttijden die worden weergegeven langer zijn dan 5 weken. Alle wachttijden die getoond worden op de website zijn namelijk gemiddelden en kunnen dus anders zijn. Indien de wachttijden oplopen en je zou volgens ons geholpen kunnen zijn met een alternatief, dan nemen we contact met je op en bespreken we de mogelijkheden.

De zorg voor mensen met andere psychische problematiek

Aanmeldingen van cliënten waar geen alternatief voor is en waarvoor wij vaak als enige aanbieder behandelprogramma’s aanbieden, worden natuurlijk in behandeling genomen. Hiervoor kan de wachttijd langer zijn dan de Treeknorm.