De onderdelen van Parnassia Groep zijn gespecialiseerd in het voorkomen, begeleiden en behandelen van (ernstige) psychische aandoeningen en verslavingsproblemen. Wij leveren de best mogelijke behandelingen en zorg op maat voor alle patiƫnten, ook als het gaat om het hervinden van hun plek in de maatschappij.

Net als in 2015 hebben we ook in 2016 we meer dan 150.000 patiƫnten met onze zorg ondersteund in hun herstel.

Basis GGZ en Preventie

Indigo, specialist in kortdurende en laagdrempelige psychische hulp
Voorkomen en kortdurend behandelen van lichte tot matige psychische klachten, zoals angst, paniek, depressie of trauma (Basis GGZ). Maar ook voor chronische klachten kunt u bij Indigo terecht. Direct en dichtbij, voor jeugd, volwassenen en ouderen.

Specialistische ggz

Lucertis, specialist in kinder- en jeugdpsychiatrie
Kinderen en jongeren met psychische problemen kunnen bij Lucertis terecht. Lucertis heeft behandelingen voor psychische en psychiatrische problemen zoals: ADHD, angst-, stemming- en eetstoornissen, autisme, ontwikkelingsproblematiek bij kinderen van 0-6 jaar, gedragsveranderingen na een schokkende gebeurtenis en vroege psychose.

De Jutters, specialist in kinder- en jeugdpsychiatrie
De Jutters diagnosticeert en behandelt kinderen, jongeren en jongvolwassenen met psychische klachten met name in de regio Haaglanden. Ons doel: een optimale ontwikkeling van de jongere, om een zo gewoon mogelijk leven te kunnen leiden. Dat doen we dichtbij thuis en samen met de jongere en zijn familie, omdat we weten dat het essentieel is om de persoonlijke omgeving bij de behandeling te betrekken.

i-psy, specialist in interculturele psychiatrie
Voorkomen en behandelen van problemen die samenhangen met migratie en het migrantenbestaan. Heimwee, eenzaamheid, onverwerkt verdriet kunnen veel invloed hebben op het psychisch welzijn.

PsyQ, specialist in geestelijke gezondheidszorg op maat
Optimistische aanpak met aandacht voor persoonlijke wensen bij ADHD bij volwassenen, angststoornissen, autisme, bipolaire stoornissen, depressie, eetstoornissen, persoonlijkheidsstoornissen, psychotrauma, seksuologie en somatiek & psyche.

Brijder, specialist in verslavingszorg
Voorkomen en behandelen van problemen met alcohol, drugs, medicijnen, gokken, gamen en bijkomende problematiek.

Bavo Europoort, specialist in complexe psychiatrie (regio Rijnmond)
Behandelt en begeleidt volwassenen en ouderen met ernstige psychische en psychiatrische problemen en met niet-aangeboren hersenletsel.

Dijk en Duin, specialist in complexe psychiatrie (regio Noord-Holland)
Behandelt volwassenen met ernstige psychiatrische aandoeningen, ouderen met psychiatrische stoornissen of dementie.

Parnassia, specialist in complexe psychiatrie (regio Haaglanden)
Behandelt en begeleidt (jong)volwassenen met ernstige psychiatrische aandoeningen en ouderen met geheugenproblemen, danwel een combinatie van psychiatrische en lichamelijke problemen.

Palier, specialist in forensische en intensieve psychiatrie
Behandelt complexere verslavings- of psychische problemen in combinatie met problemen op andere levensgebieden zoals wonen en werk. Veelal is er ook sprake van (dreigend) crimineel gedrag of agressie.

Reakt, specialist in maatschappelijke participatie
Begeleiding van mensen met psychische problematiek in hun ontwikkeling naar zelfredzaamheid en participatie in de maatschappij.

Triora (voorheen "Mirage")
Triora is een gespecialiseerde kliniek die hulp biedt bij verslaving, of het nu gaat om een alcohol-, drugs- of gokverslaving.