De onderdelen van Parnassia Groep zijn gespecialiseerd in het voorkomen, begeleiden en behandelen van (ernstige) psychische aandoeningen en verslavingsproblemen. Wij leveren de best mogelijke behandelingen en zorg op maat voor alle patiënten, ook als het gaat om het hervinden van hun plek in de maatschappij.

In 2016 hebben we meer dan 160.000 patiënten met onze zorg ondersteund in hun herstel.

Basis GGZ en Preventie

Indigo, specialist in kortdurende en laagdrempelige psychische hulp
Voorkomen en kortdurend behandelen van lichte tot matige psychische klachten, zoals angst, paniek, depressie of trauma (Basis GGZ). Maar ook voor chronische klachten kunt u bij Indigo terecht. Direct en dichtbij, voor jeugd, volwassenen en ouderen.

Specialistische ggz

Lucertis, specialist in kinder- en jeugdpsychiatrie
Kinderen en jongeren met psychische problemen kunnen bij Lucertis terecht. Lucertis heeft behandelingen voor psychische en psychiatrische problemen zoals: ADHD, angst-, stemming- en eetstoornissen, autisme, ontwikkelingsproblematiek bij kinderen van 0-6 jaar, gedragsveranderingen na een schokkende gebeurtenis en vroege psychose.

De Jutters, specialist in kinder- en jeugdpsychiatrie
De Jutters diagnosticeert en behandelt kinderen, jongeren en jongvolwassenen met psychische klachten met name in de regio Haaglanden. Ons doel: een optimale ontwikkeling van de jongere, om een zo gewoon mogelijk leven te kunnen leiden. Dat doen we dichtbij thuis en samen met de jongere en zijn familie, omdat we weten dat het essentieel is om de persoonlijke omgeving bij de behandeling te betrekken.

i-psy, specialist in interculturele psychiatrie
Voorkomen en behandelen van problemen die samenhangen met migratie en het migrantenbestaan. Heimwee, eenzaamheid, onverwerkt verdriet kunnen veel invloed hebben op het psychisch welzijn.

PsyQ, specialist in geestelijke gezondheidszorg op maat
Optimistische aanpak met aandacht voor persoonlijke wensen bij ADHD bij volwassenen, angststoornissen, autisme, bipolaire stoornissen, depressie, eetstoornissen, persoonlijkheidsstoornissen, psychotrauma, seksuologie en somatiek & psyche.

Brijder, specialist in verslavingszorg
Voorkomen en behandelen van problemen met alcohol, drugs, medicijnen, gokken, gamen en bijkomende problematiek.

Bavo Europoort, specialist in complexe psychiatrie (regio Rijnmond)
Behandelt en begeleidt volwassenen en ouderen met ernstige psychische en psychiatrische problemen en met niet-aangeboren hersenletsel.

Dijk en Duin, specialist in complexe psychiatrie (regio Noord-Holland)
Behandelt volwassenen met ernstige psychiatrische aandoeningen, ouderen met psychiatrische stoornissen of dementie.

Parnassia, specialist in complexe psychiatrie (regio Haaglanden)
Behandelt en begeleidt (jong)volwassenen met ernstige psychiatrische aandoeningen en ouderen met geheugenproblemen, danwel een combinatie van psychiatrische en lichamelijke problemen.

Palier/ Fivoor, forensische en intensieve psychiatrische zorg
Behandelt complexere verslavings- of psychische problemen in combinatie met problemen op andere levensgebieden zoals wonen en werk. Veelal is er ook sprake van (dreigend) crimineel gedrag of agressie. Fivoor is per januari 2018 de naam van de fusie met Kijvelanden en Altrecht Aventurijn.

Reakt, specialist in maatschappelijke participatie
Begeleiding van mensen met psychische problematiek in hun ontwikkeling naar zelfredzaamheid en participatie in de maatschappij.

Triora (voorheen "Mirage"), specialist in verslavingszorg
Intensieve klinische behandeling voor mensen met een alcohol-, drugs- of gokverslaving. Triora biedt ook ambulante verslavingszorg in de poliklinieken.

1nP, specialist in geestelijke gezondheidszorg dicht bij huis
Een landelijke netwerk  van 600 zelfstandige behandelaars die overal in  Nederland voor u klaarstaan. 

Antes, specialist in psychiatrie en verslaving

Behandelt en begeleidt mensen met psychische problemen, van jong tot oud. Of het nu gaat om lichte psychische klachten of om verslaving en ernstige psychiatrische aandoeningen, Antes helpt weer grip te krijgen.