Nieuws

Componence Asset List

23 januari 2018

200x200+maand+van+familie+en+naasten.png

Sinds een aantal jaar biedt De Jutters in de regio Midden Holland (Gouda e.o.) diagnostiek en behandeling voor kinderen en jongeren met LVB-psychiatrie (De Banjaard) en forensische jeugdpsychiatrie (Het Palmhuis). Aangezien begin december bleek dat de gemeenten in deze regio (verenigd in de NSDMH) met GGZ Rivierduinen niet tot een contract kwamen is Parnassia Groep gevraagd haar huidige contract per 1 januari 2018 uit te breiden en het brede pakket van de specialistische-ggz voor jeugdigen in de regio Midden-Holland aan te bieden. Daar hebben we natuurlijk volmondig ja tegen gezegd. Dat betekent dat we sinds begin van dit jaar onze specialistische jeugd-ggz in Gouda e.o. aan het uitbreiden zijn; Bavo Europoort en Parnassia hebben de crisisdienstfunctie buiten kantoortijden op zich genomen.

Met Rivierduinen is afgesproken dat zij de lopende behandelingen afronden. Op dit moment zijn we collega’s aan het werven voor dit nieuwe team ," licht Carey Gardien toe. "We zorgen eerst voor een basisteam zodat kinderen en jongeren in deze regio zo snel mogelijk de acute en specialistische hulp krijgen die zij nodig hebben. Voorlopig werkt dit team vanuit de locatie Noothoven van Goorstraat in Gouda, bij de collega's van De Banjaard en Het Palmhuis. Zodra dit team beschikbaar is, kunnen we aanmeldingen aannemen, op dit moment is dat nog niet mogelijk. Daarover informeren we tijdig onze verwijzers in de regio.”

Samenwerking met organisaties in de regio zoals Stek Jeugdhulp en de Regionale Organisatie Huisartsen Midden Holland (ROHMH) is opgestart. Met Stek spreken we over een gecombineerd aanbod van residentiële jeugdhulp en specialistische-ggz. De huisartsen hebben aangegeven graag met Parnassia Groep door te willen, inclusief voortzetting van de consultatie mogelijkheden. In de nabije toekomst wordt onder andere ook een FACT team, consultatie ADHD voor basis-ggz en voor de kinderartsen en de specifieke autisme hulpverlening opgezet.