Nieuws

Componence Asset List

15 mei 2018

200x200+vroegdetectie.jpg
Op 28 juni organiseert Parnassia Groep het symposium 'Vroegdetectie in de ggz' in Den Haag. Binnen de ggz weten we dat vroegtijdig ingrijpen veel leed voorkomt en kosteneffectief is. Reden om hierover vanuit het vakgebied kennis uit te wisselen en vroegdetectie hoger op de agenda te krijgen.

Het symposium richt zich op twee ontwikkelingen in de ggz:

  • vroegdetectie bij verschillende psychische stoornissen
  • nieuwe vormen van aanpak bij de opvoeding en ontwikkeling van kinderen van patiënten in de volwassenenzorg en de levensloopbenadering.

In het plenair ochtendprogramma en tijdens 11 verschillende workshops in de middag is er volop aandacht voor deze laatste ontwikkelingen. Deelnemers kunnen 2 workshops volgen. Een paneldiscussie met inhoudelijk deskundigen, gemeenten en zorgverzekeraars over hoe vroegdetectie beter op de agenda te krijgen is de afsluiting van dit symposium. Tijdens de workshops en de paneldiscussie leveren ervaringsdeskundigen een belangrijke bijdragen.

Voor wie?

Het congres is bedoeld voor alle hulpverleners in de volwassenenzorg en de jeugdzorg/jeugd-ggz, ervaringsdeskundigen, huisartsen, beleidsmakers in de ggz en bij gemeenten, zorgverzekeraars en verder iedereen die vroegdetectie een warm hart toedraagt.

Accreditatie

Accreditatie is aangevraagd bij NVvP, VVGN, FGzPt, RSV, V&VN, NVO-NIP, VGCt, SKJ en Bureau Cluster I.

Locatie en kosten

De symposiumlocatie is:
The Student Hotel Den Haag
Hoefkade 9
Den Haag

De kosten voor de gehele dag zijn €150, inclusief BTW.

Meer informatie en aanmelden

Het congres wordt mede mogelijk gemaakt door Stichting Kinderpostzegels. Klik hier voor meer informatie over het symposium. Op deze pagina kunt u zich ook aanmelden.