Nieuws

Componence Asset List

07 april 2020

regulier-zorg-vrouw-masker.jpg
Parnassia Groep biedt psychologische ondersteuning en nazorg aan professionals die werken met of in nabijheid van coronapatiënten. Kosteloos en zonder verwijsbrief van een huisarts kunnen zij via het telefoonnummer 088 - 357 16 66 rechtstreeks contact opnemen.

Professionals die beroepsmatig voor of met coronapatiënten werken kunnen terecht bij Parnassia Groep voor ondersteuning, psychologische hulp en/of nazorg. Het gaat om professionals zoals (huis)artsen, verpleegkundigen, verzorgenden, begeleiders, medewerkers in de facilitaire dienst (waaronder schoonmaak), politie en brandweer medewerkers. Kosteloos en zonder verwijsbrief van een huisarts kunnen zij via het telefoonnummer 088 357 16 66 rechtstreeks contact opnemen.

Stress en onzekerheid

De hulpverlening aan coronapatiënten wordt door velen als ingrijpend ervaren. In de directe zorg wordt men geconfronteerd met een aanhoudende toename van ernstige zieke patiënten, emotionele momenten met familie en naasten van patiënten, een zeer hoge werkdruk en werkbelasting. Hiernaast is er een hoger risico voor de hulpverlener en diens gezin om zelf besmet te raken. Dit brengt veel stress, spanning en onzekerheid met zich mee. Ingrijpende gebeurtenissen kunnen op korte of de langere termijn psychische klachten tot gevolg hebben.

Als specialist in de geestelijke gezondheidzorg weet Parnassia Groep hoe belangrijk de juiste ondersteuning in moeilijke perioden is. Hierom stelt Parnassia Groep behandelaren ter beschikking voor professionals die werken met of in nabijheid van coronapatiënten. De behandelaren zijn gespecialiseerd in de preventie en behandeling van stressklachten en stellen zich op als professioneel luisterend oor en geven hierbij ondersteuning in maximaal drie gesprekken.

Anoniem en kosteloos

De hulp die wordt geboden is anoniem en er zijn geen kosten aan verbonden. Het gaat dus niet ten koste van het eigen risico en er is ook geen verwijsbrief van een huisarts nodig. Professionals kunnen rechtstreeks contact opnemen door te bellen naar 088 357 16 66. In overleg wordt er dan een afspraak gemaakt met een gespecialiseerde behandelaar. Mocht er meer nodig zijn dan deze ondersteuning dan kan samen met de specialist bekeken worden welke intensievere mogelijkheden er zijn

Parnassia Groep biedt deze ondersteuning in haar drie kernregio's : Haaglanden, Rijnmond en Kennemerland/Zaanstreek-Waterland.