BGGZ of SGGZ?

Basis GGZ of Specialistische GGZ?

200x200+Cornelie.png
Parnassia Groep heeft verschillende specialismen in huis. Hierdoor kunnen we u en uw patiënt ondersteunen in zowel in de Huisartsenzorg + POH-GGZ,  Generalistische Basis GGZ als in de Specialistische GGZ. Kortdurend als het kan, langer als het nodig is. Wanneer maakt u keuze voor de Basis GGZ of Specialistische GGZ? Gebruik de beslisboom.

Wij bieden de volgende ondersteuning:

  • POH-GGZ
  • (spoed) consultatie, collegiaal overleg of aanvullende diagnostiek
  • beslisboom wanneer verwijzen naar Basis GGZ of Specialistische GGZ
  • een screeningsinstrument
  • voorafgaand, tussentijds en na de behandeling blijven we informatie over de voortgang delen, zodat u en uw POH-GGZ altijd op de hoogte zijn en de regie houden.