BGGZ of SGGZ?

Basis GGZ of Specialistische GGZ?

200x200+Cornelie.png
Parnassia Groep heeft verschillende specialismen in huis. Hierdoor kunnen we jou en jouw cliënt ondersteunen in zowel in de Huisartsenzorg + POH-GGZ,  Generalistische Basis GGZ als in de Specialistische GGZ. Kortdurend als het kan, langer als het nodig is. Wanneer maak je keuze voor de Basis GGZ of Specialistische GGZ? Gebruik de beslisboom.

Wij bieden de volgende ondersteuning:

  • POH-GGZ
  • (spoed) consultatie, collegiaal overleg of aanvullende diagnostiek
  • beslisboom wanneer verwijzen naar Basis GGZ of Specialistische GGZ
  • een screeningsinstrument
  • voorafgaand, tussentijds en na de behandeling blijven we informatie over de voortgang delen, zodat jij en jouw POH-GGZ altijd op de hoogte zijn en de regie houden.