Specialistische GGZ

Specialistische ggz

200x200+Cornelie.png
Parnassia Groep biedt een breed palet aan zorg van Basis GGZ tot aan Specialistische GGZ en topklinische gezondheidszorg. De groep bestaat uit meerdere zorgmerken die gezamenlijk de beste psychische en verslavingszorg aanbieden die voorhanden is.

Verwijzen naar de BGGZ of SGGZ?

Gebruik de beslisboom. Deze helpt je te bepalen welke zorg het beste past bij de psychische klacht of stoornis van jouw patiënt.