Kennis en scholing

Kennis en scholing

200x200+Cornelie.png

Wij hebben allerlei kennis in huis over psychische en verslavingsproblemen. Onze specialisten delen deze kennis graag met jou. Regelmatig organiseren wij op aanvraag trainingen en workshops op maat. Dat kan op een locatie bij ons in één van de regio's Noord-Holland, Haaglanden of Rijnmond of bij jou in de praktijk.

Onze specialismegroepen

De 18 specialismegroepen van Parnassia Groep ondersteunen behandelteams met kennis en consultatie, zodat behandelaren hun patiënten steeds betere en passende diagnostiek en behandeling/ begeleiding kunnen bieden. De specialismegroepen organiseren ook trainingen en studiedagen voor verwijzers en andere zorgprofessionals. Neem voor meer informatie contact op met het Verwijzerspunt via  088 357 10 57 of mail naar verwijzers@parnassiagroep.nl.
Buiten kantoortijden bel je met ons algemene nummer 088 357 13 57.

Parnassia Groep academie: trainingen en (online) cursussen

De Parnassia Groep Academie is de opleidings-, onderzoeks- en kennisorganisatie van Parnassia Groep. Voor ggz-instellingen, gemeenten, huisartsen (POH-GGZ), ziekenhuizen, verpleeghuizen en andere zorginstellingen biedt de Parnassia Groep Academie (in-company) trainingen, maatwerktrajecten en online cursussen (e-learning). In het aanbod zit onder andere actuele thema’s als basiskennis psychiatrie, omgaan met agressie en/of grensoverschrijdend gedrag, suïcidepreventie en herstel- en ervaringsdeskundigheid.

Naar wens vinden de trainingen plaats op onze trainingslocatie of in-company. In dat geval kunnen we de training afstemmen op de specifieke scholingsvragen. Maatwerkopdrachten rond ggz-thema’s zijn ook mogelijk: op verzoek stellen we een passend aanbod samen van bij- en nascholingsactiviteiten. De online cursussen kunnen aangevraagd worden door zorginstellingen die hun medewerkers via e-learning scholing rond psychiatrie willen aanbieden. 

Interesse? Stuur een mail naar bedrijfsscholinghaaglanden@parnassiagroep.nl en wij nemen contact met je op.

Kenniscentra

Wil je meer weten over ADHD of eetstoornissen? Dan heeft PsyQ het kenniscentrum ADHD en Expertisecentrum Eetstoornissen voor je. Naast onderzoek en aanvullende diagnostiek kun je er terecht voor trainingen.

Online School

Via de online school kun je op een laagdrempelige en toegankelijke wijze jouw kennis vergroten. Door onze diverse trainingen leer je onder andere eventueel middelengebruik of psychische stoornissen van jouw patiënt eerder te signaleren en kun je tijdig zelf de juiste hulp bieden of gericht doorverwijzen. Trainingen die voor jou of jouw POH-er mogelijk interessant zijn:

  • Alcoholverslaving, signaleren en reageren, voor huisartsen en POH-ers (Brijder)
  • Middelengebruik, signaleren en reageren (Brijder)
  • Nieuwe drugs (Brijder)
  • Motiverende gespreksvoering (Brijder)
  • Stress (Indigo)
  • ADHD in de huisartsenpraktijk anno nu (Youz)

Contact Verwijzerspunt

Wil je een training of workshop op maat? Of deelnemen aan de Online School?  Neem contact op met het Verwijzerspunt. 088 357 10 57 of verwijzers@parnassiagroep.nl.

Buiten kantoortijden bel je met ons algemene nummer 088 357 13 57.