Consultatie

Consultatie en collegiaal overleg

Wil je intercollegiaal overleg met een psychiater of verpleegkundig specialist over de behandeling en medicatie van jouw cliënt? Of wil je een psychiatrisch diagnostisch consult voor jouw cliënt in jouw eigen praktijk? Je kunt op 3 manieren consultatie aanvragen.

Is jouw cliënt al in behandeling bij Parnassia Groep (of is dit korter dan 6 maanden geleden)? Benader dan de regiebehandelaar. Die is te vinden in de huisartsenbrief en in het PGr Portaal voor verwijzers. Kom je er niet uit, contact het Verwijzerspunt via 088 357 10 57 of verwijzers@parnassiagroep.nl.

1. Digitaal consulteren via het PG Portaal

Voordelen van digitaal consulteren via het PG portaal:

 • Gemakkelijk vast te leggen in je huisartsinformatiesysteem (HIS).
 • Alle patiëntinformatie overzichtelijk bij elkaar.
 • Geen wachttijd voor bellen of het maken van een afspraak.
 • Binnen 24 uur antwoord op je vraag.
 • Veilig delen van gegevens.

Kijk wel even of je vraag DIGI-proof is:

 • bij voorkeur een generalistische GGZ vraag
 • de vraag is in een korte mail te beantwoorden
 • de vraag is in 1x te beantwoorden zonder heen en weer mailen

2. Consultatielijn (via het Verwijzerspunt): dagelijkse bereikbaarheid

 • Meld je vraag aan bij het Verwijzerspunt, bereikbaar op werkdagen tussen 8:30 en 17:00 uur, via T 088 357 10 57 of via verwijzers@parnassiagroep.nl
 • Je vraag wordt geregistreerd en voorgelegd aan de psychiater of verpleegkundig specialist
 • Je wordt binnen 24 uur teruggebeld door de betreffende psychiater of verpleegkundig specialist

3. Consultatie in de huisartsenpraktijk

Heb je een grotere huisartsenpraktijk en regelmatig consultatievragen? Dan is misschien een vaste psychiater in jouw praktijk voor een vast aantal uren per maand een uitkomst.

Voordelen vaste psychiater in de praktijk:

 • Face-to-face contact mogelijk.
 • Cliënt kan direct met de psychiater schakelen.
 • Sneller antwoord.
 • Betere samenwerking en begrip.
 • Eén contactpersoon die op de hoogte is.
 • Directe lijn voor doorverwijzing: de juiste zorg op de juiste plek.

Lees meer over een vaste psychiater voor jouw praktijk of voor een bundeling van kleinere praktijken.

Doelen consultatie

Met consultatie willen we onnodige verwijzingen naar de GGZ helpen voorkomen. En zorgen dat de juiste persoon snel(ler) op de juiste plek terecht komt. Evenals het samen versterken van de psychologische deskundigheid en de onderlinge samenwerking tussen verwijzers en ggz.

Gratis of kosten?

Voor verwijzers met een contract bij Indigo, waarbij Indigo de overeenkomst met de zorgverzekeraar afsluit, is het voor de huisarts altijd gratis. Voor verwijzers met een contract bij Indigo, waarbij de huisarts zelf de overeenkomst met de zorgverzekeraar heeft afgesloten, zijn de eerste 5x consulteren gratis. Daarna wordt er contact met je opgenomen voor een eventueel vervolg.

Wil je ook helemaal gratis consulteren? Dan kun je eenvoudig overstappen via jouw relatiemanager huisartsen.