Consultatie

Consultatie en collegiaal overleg

200+x+200+hoofdfoto+consultatie.jpg
Wil je intercollegiaal overleg met een psychiater of verpleegkundig specialist over de behandeling en medicatie van jouw cliënt? Of wil je een psychiatrisch diagnostisch consult voor jouw cliënt in jouw eigen praktijk?

We hebben dagelijks een psychiater of verpleegkundig specialist bereikbaar voor al je vragen. De cliënt hoeft niet bij ons in zorg te zijn. Consultatie is niet voor cliënten die in crisis verkeren. Daarvoor zijn andere (bekende) wegen.

Je kunt kiezen uit 4 vormen van consultatie:

 1. Digitaal via het Parnassia Groep Portaal voor verwijzers
 2. Per mail via het Verwijzerspunt
 3. Telefonisch via het Verwijzerspunt (vraag naar de dienstdoende psychiater of verpleegkundig specialist van de Consultatielijn 2 uur per dag)
 4. Direct face to face contact met een vaste psychiater van Indigo in je eigen praktijk

Is jouw cliënt al in behandeling bij Parnassia Groep (of is dit korter dan 6 maanden geleden)? Benader dan de regiebehandelaar. Die is te vinden in de huisartsenbrief en in het Parnassia Groep Portaal voor verwijzers. Kom je er niet uit, contact het Verwijzerspunt.

1. Parnassia Groep Portaal voor verwijzers

Voordelen van digitaal consulteren via het Parnassia Groep portaal:

 • Gemakkelijk vast te leggen in je huisartsinformatiesysteem (HIS).
 • Alle patiëntinformatie overzichtelijk bij elkaar.
 • Geen wachttijd voor bellen of het maken van een afspraak.
 • Binnen 24 uur antwoord op je vraag.
 • Veilig delen van gegevens.

Kijk wel even of je vraag DIGI-proof is:
- bij voorkeur een generalistische GGZ vraag
- de vraag is in een korte mail te beantwoorden
- de vraag is in 1x te beantwoorden zonder heen en weer mailen

Bij twijfel, neem telefonisch contact op.

2. Verwijzerspunt: één centrale contactingang

Speciaal we voor verwijzers hebben we één zakelijk aanspreekpunt voor:

 • Alle vragen van huisartsen; cliëntgebonden en niet cliëntgebonden
 • Consultatie en collegiaal overleg
 • Aanmelden van je cliënt (eenvoudig via Zorgdomein)
 • Aaanvragen of meer informatie over POH-GGZ in jouw praktijk

Op werkdagen bereikbaar van 08:30 tot 17:00 uur
via T 088 357 10 57 of via verwijzers@parnassiagroep.nl

3. Consultatielijn: dagelijkse bereikbaarheid

Iedere werkdag tussen 13:00 – 14:00 uur en 16:00 – 17:00 uur is er een psychiater of verpleegkundig specialist beschikbaar voor het beantwoorden van vragen. T 088 357 10 57

 • Meld je vraag aan bij het Verwijzerspunt, bereikbaar op werkdagen tussen 8:30 en 17:00 uur 
 • Je vraag wordt geregistreerd en voorgelegd aan de psychiater of verpleegkundig specialist
 • Je wordt binnen 24 uur teruggebeld door de betreffende psychiater of verpleegkundig specialist

   

4. Face-to-face consulteren met een  vaste psychiater

Heb je een grotere huisartsenpraktijk en regelmatig consultatievragen? Dan is misschien een vaste psychiater in jouw praktijk voor een vast aantal uren per maand een uitkomst.

Voordelen vaste psychiater in de praktijk:

 • Face-to-face contact mogelijk.
 • Cliënt kan direct met de psychiater schakelen.
 • Sneller antwoord.
 • Betere samenwerking en begrip.
 • Eén contactpersoon die op de hoogte is.
 • Directe lijn voor doorverwijzing: de juiste zorg op de juiste plek.

Lees meer over een vaste psychiater voor jouw praktijk of voor een bundeling van kleinere praktijken.

Doelen consultatie

Met consultatie willen we onnodige verwijzingen naar de GGZ helpen voorkomen. En zorgen dat de juiste persoon snel(ler) op de juiste plek terecht komt. Evenals het samen versterken van de psychologische deskundigheid en de onderlinge samenwerking tussen verwijzers en ggz.

Aanvragen consultatie

Wil je meer informatie over onze consultatieservice of deze gelijk aanvragen? Neem dan contact op met de relatiemanager huisartsen in jouw regio of via het Verwijzerspunt.