Medicatie-advies op maat

regulier_roos+van+Westrhenen+.jpg

Op de speciale polikliniek Farmacogenetica kunnen mensen met een psychiatrische diagnose medicatie-advies op maat krijgen op basis van hun farmacogenetisch profiel. Hier wordt bekeken of  iemand de  best passende medicatie kan krijgen in de juiste dosering als gebruik wordt gemaakt van farmacogenetische informatie. Initiatiefneemster is psychiater en klinisch farmacoloog dr. Roos van Westrhenen.

Bijwerkingen of ineffectiviteit van medicatie

Alle cliënten met problemen bij psychofarmaca gebruik (zoals bijwerkingen of ineffectiviteit) zijn welkom. Het is wel van belang om van te voren even te overleggen want voor sommige medicatie zijn (nog) geen dosering adviezen beschikbaar, zoals b.v. ADHD medicatie en benzodiazepines.

Aanmelden

Voor een bezoek aan de poli is een verwijzing nodig door bijvoorbeeld de huisarts of psychiater. Wanneer er sprake is van meer bijwerkingen dan gebruikelijk  of de medicatie onvoldoende werkt (ineffectiviteit van medicatie) is er sprake van een medische indicatie. In dat geval vergoeden zorgverzekeraars de kosten. Verwijzers kunnen cliënten online aanmelden.

Medicatie-advies

Op de poli Farmacogenetica worden geen behandelingen uitgevoerd, maar wordt alleen medicatie-advies gegeven. Hiervoor is nodig dat mensen 2 maal op locatie komen binnen een periode van 4-6 weken. De eerste maal wordt voorlichting gegeven, alle benodigde informatie gecheckt en psychiatrisch onderzoek verricht, inclusief vragenlijsten, en wordt ook DNA afgenomen.

Tijdens het tweede consult worden de DNA uitslagen doorgenomen en het medicatie advies op maat dat inmiddels is opgesteld doorgenomen en aan de verwijzer terug gerapporteerd. De evaluatie gebeurt telefonisch, in overleg kunnen afspraken ook via een beeldbelafspraak.

Het staat je vrij dit advies wel of niet op te volgen. In een later stadium wordt kort om terugkoppeling gevraagd zodat we kunnen evalueren of je tevreden bent over het (medicatie)advies.

Voor alle aanmeldingen of vooroverleg kun je contact opnemen. via de gegevens hieronder. Als dat nuttig is kan Roos ook langs komen om meer te vertellen over genetische testen in de psychiatrie.

Lees ook het interview met Roos.

Veelgestelde vragen

Alleen mensen met een psychiatrische diagnose en al eerder problemen met gebruik van psychiatrische medicatie. Cliënten kunnen worden aangemeld via het aanmeldformulier.
De wachtlijst fluctueert maar is meestal zo’n 2-3 maanden vanaf moment dat alle informatie correct is aangeleverd.
Nee. Iedereen wordt gelijk behandeld, wel geldt voor cliënten die al bekend zijn bij Parnassia Groep dat veel van de benodigde informatie al in het cliëntendossier beschikbaar is waardoor afspraken waarschijnlijk sneller kunnen worden ingepland.

Vanaf eind 2022 start er een wereldwijde klinische studie die geleid wordt door Roos van Westrhenen.

Als je hiervoor in aanmerking komt, zal je mogelijk gevraagd worden om mee te doen. In dit geval zullen onze onderzoekers uitleggen wat het onderzoek inhoudt en kun je beslissen of je mee wilt doen. Alle afspraken voor onderzoek en de communicatie hierover loopt via de onderzoekers. 

Contact opnemen

Polikliniek Farmacogenetica Parnassia Groep
Overschiestraat 57, 1062 HN Amsterdam
T 06 57 94 03 68 | E farmacogenetica@parnassiagroep.nl

Hoofd polikliniek: Dr. Roos van Westrhenen