Mentaal Gezondheidcentrum - Home Banner

MGZ homepage tekst

De GGZ-zorg in Nederland staat onder druk. Er zijn lange wachtlijsten en -tijden en een tekort aan behandelaars. Deze situatie vraagt om creatieve ideeën en innovatieve oplossingen! Door het afsluiten van het Integraal Zorgakkoord (IZA) hebben alle zorgpartijen de ambitie geformuleerd om samen te werken aan gezonde zorg. Ook binnen de ggz. Parnassia Groep werkt al langer aan het meer toegankelijk maken van onze zorg. In samenwerking met diverse partners (zoals huisartsen, POH-GGZ en welzijn) geven we hoopvol vorm aan de ontwikkeling van Mentale Gezondheidscentra, gericht op zinvolle zorg meer in de wijk.

We starten met 3 pilotlocaties in Purmerend, Den Haag en Rotterdam. Binnen deze locaties onderzoeken we hoe Parnassia Groep samen met de diverse partners uit de regio invulling kan geven aan Mentale Gezondheidscentra. Daarbij ligt de focus onder andere op:

  • Het voeren van een verkennend gesprek
  • Sneller bij de juiste hulpverlener (binnen of buiten de ggz)
  • Goede aansluiting bij jouw hulpvraag
  • Dicht bij jou in de wijk
  • Optimale samenwerking in de keten (huisartsen, andere aanbieders)
  • Terugdringen van wachtlijsten en onnodige instroom in de ggz

Waarom Mentale Gezondheidscentra?

We willen ons ontwikkelen van een aanbod naar een vraaggerichte aanpak. Wat is jouw hulpvraag en waar moet het vandaag voor jou over gaan? Door samen dit verkennend gesprek aan te gaan komen we samen naar een plan waarin staat wat jij nodig hebt en wie jou daarbij kan helpen. Dit hoeft niet altijd een behandeling binnen de ggz te zijn. Hierdoor hopen we de ggz toegankelijk te maken voor de mensen die dit het hardst nodig hebben. We gebruiken de kennis en ervaring van GGZ Breburg als uitgangspunt. De resultaten bij hen zijn zeer veelbelovend. Zo blijkt een kwart van de cliënten na een eerste verkennend gesprek geen ggz-zorg meer nodig te hebben, maar andere hulp. Cliënten beoordelen het Mentaal Gezondheidscentrum met een 8,7.

Meebouwen aan Mentale Gezondheidscentra?

Word jij er enthousiast van om samen met ons herstelgericht werken te ontwikkelen en hier concreet vorm aan te geven? We zoeken diverse zorgprofessionals die de uitdaging aan willen gaan om mee te bouwen aan de toekomst van de ggz. Benieuwd welke openstaande functies we hebben Lees meer informatie of bekijk de vacature.

Samenwerken voor toegankelijke zorg

Dat is het gezamenlijke doel. Ben jij een huisarts of andere (samenwerkings)partner uit de regio en wil je meer weten over de pilot of hierin samen optrekken? Neem dan contact op met Bas Dirken, projectleider pilot Mentale Gezondheidscentra, via Bas Dirken, 06 - 51 08 66 12.

Volg de ontwikkeling richting Mentale Gezondheidscentra

Mentale gezondheidscentra: de ggz van de toekomst 22 december 2022 Zorg in de wijk, persoonlijke aandacht en laagdrempelig: dat is het doel van de Mentale Gezondheidscentra. Een unieke pilot die we in 3 regio’s... Lees verder