PTSS symptomen

PTSS symptomen

200x200+gebouw+met+zicht+op+binnentuin+mensen+op+bankje+en+kindjes+op+de+fiets.png
De posttraumatische stressstoornis PTSS wordt ook wel als PTSD post-traumatic stress disorder aangeduid en heeft als belangrijk kenmerk dat de traumatische ervaring, zonder dat je het zelf wilt, weer naar boven komt. De traumatische ervaring wordt dan dus opnieuw beleefd.

Intense paniek en angst maken zich dan meester van iemand met PTSS.

Signalen PTSS

Bepaalde situaties zullen mensen met PTSS proberen te vermijden, net zoals bepaalde gedachten of gevoelens. Hierdoor kan iemand met PTSS meer en meer in een sociaal isolement terecht komen. Als gevolg hiervan kunnen zij ook weer depressief worden.

De kenmerken van PTSS zijn te verdelen in drie noemers;

 1. herbeleving,
 2. vermijding,
 3. gevoelens en gedrag.

Herbeleving:

 • je maakt de traumatische gebeurtenis intens telkens opnieuw mee. Zoals je het zag en hoorde toen het gebeurde.
 • je slaapt onrustig. Ook nachtmerries komen veelvuldig voor.
 • als je denkt aan die traumatisch gebeurtenis breekt het zweet je uit, ga je trillen en krijg je hartkloppingen. Je raakt verlamd van angst.

 Vermijding:

 • je gaat als een soort zelfbescherming situaties uit de weg die je aan die traumatische gebeurtenis doen denken.
 • je wilt niet praten over wat er gebeurd is ( te pijnlijk). Je sluit je ook af voor mensen om je heen.
 • je ontkent voor jezelf wat er gebeurd is en vlucht weg in bijvoorbeeld je werk of in drinken.

Gedrag en gevoelens

 • Soms is je gevoel helemaal weg en doe je alles op de automatische piloot,
 • je hebt concentratieproblemen,
 • je hebt vaak hoofdpijn en ontwikkelt andere lichamelijke problemen (rug- en nekpijn, maagproblemen, menstruatieproblemen),
 • je verliest snel je geduld, wordt snel boos tot woedeaanvallen aan toe,
 • je bent voortdurend gespannen en komt ‘opgefokt’ of gestrest over,
 • je bent overgevoelig voor licht en/of (onverwachte) geluiden,
 • hoewel je doodmoe bent, kun je toch niet goed slapen,
 • je schrikt snel en reageert overdreven op onverwachte situaties en gebeurtenissen,
 • je hebt last van somberheid en/of last van huilbuien,
 • je vlucht in alcohol en/of drugsgebruik (zie ook vermijding),
 • je zoekt bewust risico’s op (te hard of roekeloos rijden).

Complexe PTSS

Als mensen op jonge leeftijd langdurig en ernstig zijn getraumatiseerd kan dat 'uitgroeien' tot complexe PTSS. Je moet dan denken aan trauma's op het vlak van seksueel misbruik, verwaarlozing, lichamelijke en geestelijke mishandeling en geweld.

Complexe PTSS heeft dezelfde symptomen als PTSS, maar er zijn daarnaast ook nog andere symptomen. Naast vermijding, herbeleving en spanning hebben mensen met complexe ptss ook dissociatieve momenten. Dat betekent dat deze mensen bepaalde gedachten, herinneringen, emoties en waarnemingen buiten het bewustzijn worden geplaatst. Dat wil zeggen dat deze tijdelijk niet 'oproepbaar' zijn of ze vertonen minder samenhang. We zien ook vaak dat mensen met compleze ptss een emotieregulatie-probleem hebben. Ze raken snel overspoeld, emoties nemen dus de overhand, en ze zijn moeilijk te kalmeren. Sommige mensen proberen emoties weer de baas te worden door zich risicovol te gedragen of zichzelf te beschadigen.
Alleen een psycholoog of psychiater kan op basis van onderzoek een diagnose stellen.

Behandeling complexe PTSS

Als er inderdaad complexe PTSS wordt gediagnostiseerd dan richt de behandeling zich in eerste instantie op trauma behandeling. Soms moet eerst gewerkt worden aan omgaan met emoties en sociale vaardigheden voordat begonnen kan worden met de trauma behandeling. De behandelaar overlegt met je wat, in jouw specifieke geval, de beste behandelaanpak is.