Nieuws

Componence Asset List

04 november 2021

regulier-opening-herstelacademie.png

In het Westervolkhuis in de wijk Spangen in Rotterdam is op 1 november een Herstelacademie feestelijk geopend. Met onze partners gaan we ons richten op het versterken van ‘beloftevolle praktijken’ met het oog op participatie en gezondheid van Rotterdammers in kwetsbare posities.

Beloftevolle praktijken zijn alledaagse diensten voor en door vrijwilligers, deelnemers en wijkbewoners, die bijdragen aan een beter leven voor iedereen. Die ‘minder zorg’ combineren met ‘meer gezondheid’. Bijvoorbeeld door de natuur een handje te laten helpen.

De ervaringsdeskundigen die de herstelacademie gaan draaien geven het programma vorm. Het werkend perspectief voor de deelnemers is het meedoen aan activiteiten van lokale partners en uiteindelijk de doorstroom naar meer arbeidsmatige dagbesteding zoals Reakt dit vanuit haar Bouwstenenprogramma kan bieden.

De herstelacademie in de wijk is een samenwerking tussen Voedseltuin Rotterdam, Basisberaad, CVD, Werkcentrumplus, WMO Radar, Pameijer en Reakt.

Pluspunt Rotterdam besteedde ook aandacht aan de opening van de Herstelacademie; Ketensamenwerking zorg en welzijn.