Nieuws

Componence Asset List

27 februari 2018

200x200+marc+blom.png

Dinsdag stond een artikel met de titel ‘Ggz-instelling deelt zonder toestemming uw gegevens met een databank’ in de krant. In het artikel werd beweerd dat Parnassia Groep onterecht is gestart met het aanleveren van gegevens over de ROM. Het artikel bevat helaas halve waarheden.

De schrijfster van het artikel heeft een deel onze reactie niet willen overnemen. Omdat we de ongerustheid  bij onze patiënten willen wegnemen, hierbij de feiten:

Parnassia Groep probeert haar zorg voor patiënten met een psychische stoornis dag in dag uit te verbeteren. Eén van de methodes die we daarvoor gebruiken is het regelmatig meten van de voortgang van de behandeling, de zogenaamde ROM (Routine Outcome Monitoring). Hiermee meten we of de behandeling effect heeft. We doen dit al jaren en zien dat dit ons helpt om behandelingen zowel bij individuele patiënten als bij groepen patiënten (bijv iedereen met een depressie) te verbeteren.

De beste behandeling

Op de eerste plaats bespreekt de behandelaar de uitslag met de individuele patiënt, zodat ze samen kunnen bezien of de behandeling voldoende resultaat heeft. We vergelijken ook de resultaten van verschillende afdelingen met elkaar en soms met andere instellingen. Steeds met het doel om  behandelingen te kunnen verbeteren. We willen dat afdelingen en instellingen van elkaar leren. Uiteraard doen we dit zorgvuldig en zorgen we ervoor dat de privacy van onze patiënten niet wordt geschaad.

We worden hierbij geholpen door de stichting Benchmark GGZ die onze gegevens bewerkt en teruggeeft, zodat wij er goed gebruik van kunnen maken. Daarbij wordt, nogmaals, de privacy van patiënten niet geschonden.

Anonieme gegevens

In het artikel wordt gesuggereerd dat dit niet zou mogen, maar dit klopt niet. Anonieme gegevens van patiënten mogen gebruikt worden. De rechter heeft dit in dit specifieke geval expliciet getoetst en akkoord bevonden. In het verleden werden deze gegevens door instellingen ook gedeeld met verzekeraars (alleen op groepen patiënten). Daar zijn we, zoals bekend, mee gestopt en is door ons ook niet herstart.

Zorginstellingen moeten soms informatie delen met verzekeraars, huisartsen of de inspectie. Specifiek is vastgesteld om welke gegevens dit gaat én vooral ook om welke informatie het gaat waarbij de privacy van de patiënt is gewaarborgd. Dit is een groot goed.

Patiënten worden hier bij de start van hun behandeling van op de hoogte gesteld. Net als dat ook in de ziekenhuizen het geval is. Deze effectmetingen werden en worden niet gebruikt voor de zorginkoop door verzekeraars noch hebben ze dat in het verleden gedaan bij Parnassia Groep.

Bondgenoten

We zijn het met Van Os eens dat de ROM verbeterd kan worden. Onze jarenlange ervaring met het gebruik daarvan kan daarbij goed helpen.

We betreuren het dat hij de feiten verdraait. Beter zijn we bondgenoten in ons streven de zorg te verbeteren. Wij gaan liever verder met een instrument wat kan worden verbeterd, dan het kind met het badwater weg te gooien.

Vertrouwen

Verdachtmakingen zoals in het artikel zijn spijtig en schaden het vertrouwen van patiënten in hun behandelaar. Alsof die stiekem achter hun rug hun privacy schendt.

Een meer evenwichtige benadering van dit onderwerp was op zijn plaats geweest.

 

Marc Blom, psychiater