Behandeling angststoornis

Behandeling angststoornis

Angststoornissen kunnen goed behandeld worden. Het merendeel van de patiënten heeft baat bij cognitieve gedragstherapie. Eventueel kunnen medicijnen (tijdelijk) helpen in de aanpak van uw probleem. Parnassia Groep werkt met een persoonlijke aanpak, helemaal op u afgestemd.

Een gegeneraliseerde angststoornis behandeling wordt toegespitst op de aard en ernst van uw klachten. Zo kunnen

  • gesprekken met uw huisarts of de praktijkondersteuner van de huisarts al helpen. Indigo West, onderdeel van Parnassia Groep, ondersteunt in veel huisartsenpraktijken. Dit is kortdurende hulp en valt onder de basis ggz.
  • gesprekken met een psycholoog of psychiater. Dan is er sprake van specialistische hulp. Binnen Parnassia Groep bieden De Jutters en Lucertis hulp en ondersteuning voor kinderen en jeugd. Volwassenen kunnen terecht bij PsyQBavo-Europoort (regio Rijnmond), Dijk en Duin (midden van Noord-Holland) en Parnassia richten zich op ouderen met angststoornissen. 
  • medicijnen soms helpen. Dit wordt uiteraard eerst met u besproken.
  • soms is een combinatie tussen gesprekken en medicijnen de aanbevolen behandelaanpak.  

Hulp bij angst

Hoe de behandeling van uw angststoornis het beste behandeld kan worden is afhankelijk van de ernst van uw klachten. Uw huisarts beoordeelt dit.  

Cognitieve gedragstherapie
Cognitieve gedragstherapie helpt u bij het niet meer vermijden van situaties. Dit gebeurt door het doen van oefeningen. Het is cruciaal om stap voor stap die situaties op te zoeken waarvoor u angstig bent. Dit proces heet 'exposure'; ook wel blootstelling aan uw angst genoemd. Uw behandelaar is hierbij nauw betrokken. Dit is een veel gebruikte en ook wetenschappelijk bewezen effectieve methode van een angststoornis behandeling.

Ook leert u uw bezorgde, angstige gedachten bij te stellen. Hierdoor bent u weer in staat om op een realistische manier te denken over de situaties die u vreesde. Door nieuwe positieve ervaringen groeit uw zelfvertrouwen en verminderen de klachten. U leert uw angst te overwinnen en kunt in de toekomst zelfstandig angstige gedachten tegengaan.

Medicijnen tegen angst
Een andere aanvullende behandelmogelijkheid zijn medicijnen tegen angst. Antidepressiva zijn een vaak voorgeschreven angststoornis medicatie.
Het is mogelijk dat de antidepressiva zorgen voor bijwerkingen. Die bespreekt u met uw behandelaar. Wellicht kan de dosering van uw medicijnen aangepast worden, soms kunnen ook andere antidepressiva voorgeschreven worden. Stoppen met uw medicatie mag alleen in overleg met uw behandelaar. U moet uw medicatie geleidelijk afbouwen.   

Combinatie van therapie en medicatie
Vaak wordt medicatie aanvullend gebruikt in de behandeling, maar soms wordt volstaan met alleen medicatie. Uw behandelaar vertelt u er meer over.

Mogelijke bijkomende gevolgen van een angststoornis
Een angststoornis kan leiden tot andere problemen. Dat kunnen lichamelijk, geestelijke of sociuale problemen zijn. Dit wordt co-morbiditeit genoemd. Iemand heeft dan meer klachten. In de angststoornis behandeling is er ook aandacht voor die eventuele andere problemen. 
Voorbeelden van co-morbiditeit

  • door de angststoornis mensen raken hun werk, vrienden en hun sociaal netwerk kwijtraken. Er bestaat dan een grote kans op vereenzaming. Dat kan op zijn beurt ook weer leiden tot depressiviteit.
  • depressieve gedachten kunnen, als extra probleem, ontstaan als iemand al langer angstklachten heeft.
  • angst kan naar de achtergrond gedrongen door alcohol. Een alcoholverslaving ligt dan op de loer. Alcohol en medicijngebruik is altijd een hele slechte combinatie.

Een op de drie mensen met een angststoornis heeft ook te maken met depressie of alcoholmisbruik.

Herkent u zich of een ander in bovenstaande? Zoek hulp. Maak een gesprek met uw huisarts om uw problemen en uw vermoeden te bespreken.