Carroussel jaarbericht 2023

Jaarbericht 2023

Voorwoord

Het afgelopen jaar had meer dan een kwart van de volwassenen in Nederland te maken met psychische uitdagingen. We zien dat de complexiteit van onze samenleving, bestaanszekerheid en prestatiedruk van grote invloed is op hoe we ons mentaal voelen. Niet zelden doen mensen een beroep op de ggz, terwijl de mentale problemen die ze ervaren, mede ontstaan zijn door andere factoren.

In 2023 hebben de ambities van het integraal zorgakkoord (IZA) een vliegende start gehad. We zien de eerste resultaten van de IZA-ontwikkeling al ontstaan. Zo worden betere samenwerkingen tussen ggz, gemeenten, huisartsen, welzijn en politie zichtbaar. Mensen die last hebben van andere problemen, zoals schulden, relationele problemen of lichamelijke problemen hebben meer kans op psychische klachten. Deze problemen worden met een verkennend gesprek in een mentaal gezondheidscentrum in kaart gebracht en bij zorgverleners buiten de ggz behandeld. Die samenwerking in de regio’s zorgt ervoor dat er meer ruimte ontstaat voor meer complexe ggz-vragen.

Elke collega telt!

Het afgelopen jaar hebben 12.751 collega’s zich ingezet om bijna 161.000 cliënten te behandelen en begeleiden. We vinden werkplezier en zeggenschap van onze professionals belangrijk. We willen dat collega’s elke dag met plezier bijdragen aan het verbeteren van de mentale gezondheid van onze cliënten. Het gemiddelde ziekteverzuim is licht gedaald ten opzichte van 2022. Dat is een positieve ontwikkeling. We blijven ons inzetten om te zorgen voor de omstandigheden die maken dat onze collega’s hun werk zoveel mogelijk fit en vitaal kunnen doen.

De krapte op de arbeidsmarkt blijft. Dat zorgt nóg meer voor het besef dat we moeten zoeken hoe we ons werk zo effectief mogelijk kunnen doen, met hulp van innovatieve hulpmiddelen en andere werkwijzen. Bijvoorbeeld door samen met de cliënt, diens naaste(n) en andere samenwerkingspartners de verantwoording te nemen in het herstel. En ook digitale innovaties zoals volledig online behandelen en in de wachttijd een app als Superbrains inzetten, met begeleiding van een ervaringsdeskundige, zijn hier voorbeelden van. Het vraagt van onze behandelaars flexibiliteit en investeren om andere manieren van werken eigen te maken. We hebben veel respect voor alle collega’s die dagelijks dat stapje extra zetten voor een toegankelijke ggz, waarin het bovendien leuk werken is.

Wel hebben we nog wat te bereiken in het terugdringen van de administratieve lasten. De reactie van de buitenwereld om grip te krijgen, op het grote beroep dat wordt gedaan op ggz, is controle uit te oefenen. Dit werkt in de huidige tijd averechts. Wij willen inzetten op vertrouwen en op meer met en van elkaar te leren. En dat we zo de schaarse middelen zo goed mogelijk in kunnen zetten voor onze cliënten en zo min mogelijk aan administratieve taken.

Op 15 november heeft Stephan Valk het voorzitterschap van de raad van bestuur van Parnassia Groep overgedragen aan Anita Wydoodt. Met zijn gedrevenheid, kennis en ervaring heeft hij veel betekend voor Parnassia Groep en voor de branche. We zijn hem dankbaar voor al zijn inzet gedurende vele jaren.

We zijn trots dat we in 2023 én wederom veel cliënten hebben behandeld en begeleid én belangrijke veranderingen in de ggz in gang gezet hebben. In dit jaarverslag lees je hier meer over.

Anita Wydoodt, Sjoerd van Breda en Elnathan Prinsen,

raad van bestuur.

Jaarbericht 2023

Parnassia Groep in 2023

Het jaar in cijfers en grafieken

Bekijk de infographic >

Jaarbericht 202 - uitgelicht blokken

Jaarbericht 2023 - uitgelicht blokken 2