Noord-Holland: (sociale) geneeskunde

Coschappen Noord-Holland

200+x+200+Coschappen+Noord-Holland.png

In de regio Noord-Holland biedt Parnassia Groep studenten geneeskunde de mogelijkheid om via een coschap kennis te maken met alle facetten van de psychiatrie en de verslavingszorg.

Coschappen psychiatrie

Alle coassistenten van Amsterdam UMC, zowel van locatie AMC als VUmc, worden geplaatst bij zorgbedrijf Parnassia in Noord-Holland.  Als coassistent van locatie AMC werk je op een opnameafdeling voor volwassenen of ouderen. Coassistenten van locatie VUmc gaan werken in een FACT-team dat ambulante behandeling en begeleiding biedt aan cliënten in hun eigen omgeving. Je krijgt ook de mogelijkheid om een dag mee te lopen bij de crisisdienst en/of bij verslavingszorg.

Je werkt onder directe supervisie van een arts-assistent of psychiater.

Tijdens het coschap maak je kennis en raak je vertrouwd met de meest voorkomende psychiatrische ziektebeelden en de behandeling hiervan. De dagtaken zijn: bijwonen van overdrachten en onderwijs, bijwonen en zelf verrichten van opnames en follow-upgesprekken, maken van biografieën en (helpen) schrijven van ontslagbrieven. Het is mogelijk om in de loop van het coschap enkele ‘eigen' cliënten te begeleiden, voor wie je dan het eerste aanspreekpunt bent.

De plaatsing van reguliere coassistenten wordt verzorgd door de onderwijsadministratie AMC en VUmc. Na plaatsing ontvang je meer informatie over de mogelijkheid om lokaal onderwijs te volgen.

Coschappen sociale geneeskunde

Bij Brijder Verslavingszorg bieden we coschapplaatsen sociale geneeskunde van drie weken in Haarlem, Alkmaar en Hoofddorp. Tijdens dit coschap maak je kennis met de sociale verslavingszorg.

In de verslavingszorg is behandeling, begeleiding en ondersteuning (inclusief informele zorg en zelfhulpgroepen) zowel gericht op individuele cliënten als op hun omgeving.

Het aantal plaatsen wordt aan het einde van elk kalenderjaar vastgesteld, in overleg met de afdelingen en administratie sociale geneeskunde.

Semi-artsstage (SAS) en keuzestage

Wij bieden op aanvraag mogelijkheden voor een keuzecoschap en SAS, op het gebied van de volwassenenpsychiatrie, ouderenpsychiatrie of verslavingszorg. De stages geven je een goede indruk van het vak van psychiater of verslavingsarts. Bovendien zijn deze stages vaak een goede opstap naar een vervolgplek als ANIOS. Na het afronden van het keuzecoschap heb je geleerd zelfstandig te werken in de psychiatrie. Na het afronden van een semi-artsstage heb je je ontwikkeld tot het niveau van een beginnend arts-assistent. In beide gevallen heb je een beter inzicht in je eigen interesses en ben je beter in staat om te kiezen welke kant je op wilt in de geneeskunde.

Wetenschappelijke stage

Tijdens de wetenschappelijke stage leer je (een deel van een) wetenschappelijk onderzoek opzetten en uitvoeren. Indien mogelijk schrijf je mee aan een wetenschappelijk artikel. De stage is erop gericht je kennis en vaardigheden te verdiepen en je zelfstandigheid en verantwoordelijkheid bij het doen van onderzoek te vergroten. De begeleiding en het onderwijs dat je ontvangt, worden in onderling overleg afgestemd op jouw wensen en behoeften. Dit aanbod is terug te vinden op de website Canvas van de Universiteit van Amsterdam.

Contactgegevens

Karin Stolk, secretaresse medische opleidingen

E: k.stolk@parnassiagroep.nl

Barbara Bardiovska Dzodlova, psychiater / coördinator coassistenten
T: 088 358 0240 (via secretariaat ouderenpsychiatrie)

E: B.Bardiovska@parnassia.nl