Opleidingsplaatsen

Co-schappen geneeskunde Haaglanden

200x200+Coschappen+Haaglanden.png
Een coschap of stage bij Parnassia Groep als onderdeel van je masterstudie geneeskunde is kiezen voor de specialist in geestelijke gezondheid. We bieden tal van mogelijkheden op het gebied van cliëntenzorg en wetenschappelijk onderzoek.

Coschappen psychiatrie

Als coassistent bij Parnassia Groep word je geplaatst op een klinische afdeling voor cliënten met psychotische stoornissen, stemmingsstoornissen, angststoornissen, persoonlijkheidsstoornissen en/of een ernstige verslaving. Dit zijn stuk voor stuk leerzame afdelingen waar je veel gaat zien van de psychiatrische behandelpraktijk. Wil je daarna nog meer ervaren, dan kun je bij ons terecht voor een semi-artsstage, keuzecoschap of wetenschapsstage.

Gedurende je gehele coschap wordt je begeleid door een arts-assistent. De dagtaken zijn: bijwonen van overdrachten en onderwijs, bijwonen en zelf verrichten van opnames en follow-upgesprekken, maken van biografieën en (helpen) schrijven van ontslagbrieven. Het is mogelijk om in de loop van het coschap enkele ‘eigen' cliënten te begeleiden, voor wie je dan het eerste aanspreekpunt bent.

Je volgt een uitgebreid onderwijspakket op maat en bent daarnaast van harte welkom bij de algemene onderwijsprogramma’s voor de artsen, inclusief ons wetenschappelijk middagprogramma en symposia.

Semi-artsstage en keuze coschap

Een keuzecoschap duurt tien weken en een semi-artsstage 16 tot 26 weken, afhankelijk van je keuze. Beide stages bieden je een goede indruk van het vak van psychiater. Bovendien zijn deze stages vaak een goede opstap naar een vervolgplek als ANIOS. Na het afronden van het keuzecoschap heb je geleerd zelfstandig te werken in de psychiatrie. Na het afronden van een semi-artsstage heb je je ontwikkeld tot het niveau van een beginnend arts-assistent. In beide gevallen heb je een beter inzicht in je eigen interesses en ben je beter in staat om te kiezen welke kant je op wilt in de geneeskunde.

Wetenschapsstage

Tijdens de wetenschapsstage leer je een wetenschappelijk onderzoek opzetten en uitvoeren. Indien mogelijk schrijf je mee aan een wetenschappelijk artikel. De stage is erop gericht je kennis en vaardigheden te verdiepen en je zelfstandigheid en verantwoordelijkheid bij het doen van onderzoek te vergroten. De begeleiding en het onderwijs dat je ontvangt worden in onderling overleg afgestemd op jouw wensen en behoeften.

Plaatsing

De plaatsing van studenten voor de coschappen en stages wordt verzorgd door het DOO van het Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC).

Meer informatie

Wil je meer weten over je mogelijkheden, neem dan contact op met dr. Jan Dirk Blom, opleider psychiatrie en coördinator coassistenten

T 088 357 03 22
E jd.blom@parnassia.nl

Secretariaat Opleiding Psychiatrie
T 088 357 03 22
E opleidingpsychiatrie@parnassiagroep.nl