Opleidingsplaatsen

Klinisch geriater

200x200+Klinisch+geriater.png

Parnassia Groep biedt het opleidingsonderdeel Geriatrie in de ggz/ouderenpsychiatrie, dat deel uitmaakt van de vijfjarige medisch-specialistenopleiding klinische geriatrie.

Een klinisch geriater behandelt kwetsbare oudere cliënten met gemengde problematiek op somatisch, psychisch en sociaal terrein. Vaak dreigt hierbij functieverlies en verstoring van het wankele evenwicht, ook wel ‘frailty' genoemd. De nadruk bij diagnostiek en behandeling ligt op het verbeteren van het functioneren. De klinische geriatrie is bij uitstek een vakgebied waarbij een multidisciplinair behandelteam het functioneren van de cliënt vanuit een holistische visie probeert te verbeteren. De klinisch geriater werkt klinisch, poliklinisch en consultatief.

Opleiding tot klinisch geriater

Het curriculum van de opleiding klinische geriatrie volgt sinds 2018 het nieuwe Opleidingsplan EIK en bestaat uit twee jaar opleiding interne geneeskunde, twee jaar geriatrie in een algemeen ziekenhuis, negen maanden geriatrie in de ggz/ouderenpsychiatrie en drie maanden neurologie. De opleiding leidt op tot het zelfstandige beroep van klinisch geriater. Wie de opleiding voltooit, wordt geregistreerd als medisch specialist in het specialistenregister.

Parnassia Groep biedt de opleiding voor het onderdeel geriatrie in de ggz/ouderenpsychiatrie. We werken hiertoe binnen de cluster Klinische Geriatrie West (CKG West) samen met de opleiding Geriatrie in het universitair ziekenhuis Erasmus MC in Rotterdam, GGZ Mentrum in Amsterdam, GGZ Breburg in Tilburg en de algemene ziekenhuizen Amphia Breda, OLVG in Amsterdam en Noordwest ziekenhuisgroep in Alkmaar.

Opleiding geriatrie in de ggz/ouderenpsychiatrie

Er zijn twee opleidingslocaties: in Den Haag op de Mangostraat 1 en in Rotterdam op de Nieuwe Binnenweg 35.

In Den Haag volg je twee stages van globaal vier – zes maanden: een stage geriatrie en een stage ouderenpsychiatrie. De stages worden aangeboden op de opname-afdelingen geriatrie en ouderenpsychiatrie in het Klinisch Centrum Mangostraat (KCM) van Parnassia in Den Haag. Je kunt de stage ouderenpsychiatrie ook (deels) in een ambulante setting volgen. In overleg kan, indien mogelijk, afgeweken worden van dit schema, bijvoorbeeld vanwege ruime ervaring elders of vanwege specifieke interesse in het kader van het individuele opleidingsplan. 

Uitzonderlijk aan de opleiding in Den Haag is de afdeling geriatrie in de ggz, waar zowel de opleider als de plaatsvervangend opleider klinisch geriater zijn en zich als zodanig ook landelijk profileren met acute klinisch geriatrische cliëntenzorg voor cliënten met gedragsstoornissen bij dementie (in de ggz sinds de invoering van de DSM-5 neurocognitieve stoornissen genoemd).

In Rotterdam is de opnameafdeling voor ouderenpsychiatrie wat groter en is het aanbod meer gericht op cliënten met ouderenpsychiatrische problemen (stemmingsstoornissen en psychotische stoornissen) en in vergelijking met Den Haag minder op probleemgedrag bij dementie. Hierdoor is er geen sprake van twee verschillende stages gedurende dit opleidingsonderdeel. In overleg zijn uitstapjes richting ambulante zorg om het hulpverleningsveld verder in beeld te krijgen zeker mogelijk.

Aanbod opleidingsactiviteiten

Het aanbod aan opleidingsactiviteiten is divers en omvat onder andere klinische besprekingen, wetenschappelijke referaten en intervisiebijeenkomsten. Wekelijks lokaal onderwijs voor ouderen vindt plaats in Den Haag op de dinsdagochtend van 8.30 tot 11 uur in de ouderenpsychiatrie, somatische aandoeningen in de ouderenpsychiatrie, geriatrie, neurologie, wet- en regelgeving en psychologie. Er is op beide locaties een goed wetenschappelijk klimaat met (meerdere) gepromoveerde(n) en enkele promovendi, zodat participatie in een lopend onderzoek of opzetten van een eigen onderzoek mogelijk is.

 • Comprehensive Geriatric Assessment
 • Dementie
 • Palliatieve zorg
 • Psychiatrie en gedragsproblemen
 • Persoonlijk leiderschap
 • Leiderschap op de werkvloer
 • Leiderschap in de instelling
 • Leiderschap buiten de instelling
 • Opleiden
 • Wetenschap

Voor wie

Om tot de opleiding toegelaten te kunnen worden, moet je:

 • in het bezit zijn van een in Nederland geldig artsendiploma;
 • werkervaring hebben als ANIOS (ervaring in de geriatrie strekt tot aanbeveling);
 • aantoonbare affiniteit hebben met de doelgroep.

Onze opleider

Remmo Pameijer: Opleider klinische geriatrie

Meer informatie

Wil je meer weten over de opleiding bij Parnassia Groep, neem dan contact op met het secretariaat opleiding Geriatrie:

T 088 - 357 03 22
E opleidinggeriatrie@parnassiagroep.nl

Solliciteren

De opleiding Klinische Geriatrie Cluster West beschikt jaarlijks over nieuwe opleidingsplaatsen voor AIOS die opgeleid willen worden tot klinisch geriater. Minstens tweemaal per jaar is er een sollicitatieronde, waarbij de kandidaten met de opleiders spreken.

Richt je schriftelijke sollicitatie aan:
Klinische Geriatrie OpleidingsCluster West
E info@ockg-west.nl
T 076 595 57 13
M 06 30 33 31 36