Opleidingsplaatsen

Opleiding psychiatrie Rijnmond

Jaarlijks hebben we acht opleidingsplaatsen voor arts-assistenten in opleiding tot psychiater in de regio Rijnmond. Vacatures worden begin juli opengesteld voor de opleidingsplaatsen van het jaar erop. Je vindt ze in ons vacatureoverzicht en op deze pagina.

 

Waarom kiezen voor de opleiding Psychiatrie bij Parnassia Groep in de regio Rotterdam? Psychiater Cagri Gungor, opleider Nico van Beveren en voormalig opleider Niels Mulder vertellen er graag over.

Over de opleiding

De opleiding bestaat uit de basisopleiding van drie jaar en een profilering van 18 maanden. De 18 maanden profilering richt je in overleg met de opleider in naar je persoonlijke wensen en ambities. We hebben stageplaatsen op een groot aantal locaties in Rotterdam, Poortugaal en Spijkenisse.

Onze opleiding is ingericht naar het landelijke opleidingsprogramma De Psychiater dat 1 juli 2020 is ingegaan. Uitgangspunt van het landelijke opleidingsplan De Psychiater is om de toekomstige psychiaters breed op te leiden tot professionals voor een toekomst waarin de omvang en complexiteit van de zorgvraag verder toeneemt.

De opleiding psychiatrie van Parnassia Groep in de regio Rijnmond is aangesloten bij het Consortium Psychiatricum Nederland Zuidwest. Deelnemende instellingen:

 • Erasmus Medisch Centrum
 • Yulius
 • GGZ Delfland 
 • GGZ Westelijk Noord-Brabant
 • Emergis
 • Parnassia Groep regio Rijnmond 

Meer over de opleiding

De opleiding duurt in totaal 4,5 jaar. De basisopleiding duurt drie jaar, gevolgd door een profilering van 18 maanden. De eerste 2,5 jaar werk je binnen de instelling van de hoofdopleider.

Tijdens de basisopleiding volg je stages in de:

 • Acute klinische volwassenenpsychiatrie
 • Klinische ouderenpsychiatrie
 • Ambulante psychiatrie, met focus op kortdurende psychotherapie (PsyQ) en ambulante begeleiding van ernstige psychiatrische stoornissen
 • FACT
 • Kinder- en jeugdpsychiatrie gecombineerd met spoedeisende psychiatrie in de 24 uurs crisisdienst
 • Algemeen of academisch ziekenhuis

Deze stages volg je op een aantal interessante stageplekken bij Parnassia Groep in de regio Rijnmond, m.u.v. de stage in een algemeen of academisch ziekenhuis.

Tijdens de 18 maanden profilering heb je de ruimte om je te profileren in één of meerdere gebieden van jouw keuze. In overleg met de opleider bepaal je welke stages je volgt. Hierbij is zeker ruimte voor je persoonlijke wensen en ambities!

Welke profielen kies je?

 • Kinder- en jeugdpsychiatrie
 • Ouderenpsychiatrie
 • Ziekenhuispsychiatrie
 • Acute psychiatrie
 • Beleidspsychiatrie
 • Wetenschappelijk onderzoek

Je kunt keuzestages volgen bij instellingen waarmee we samenwerken, of in het buitenland. Naast de bestaande profielen worden op dit moment in het kader van het opleidingsplan De Psychiater interessante nieuwe profielen ontwikkeld.

Wil je meer weten over de mogelijkheden? Vraag dan een oriënterend gesprek aan met de opleider via opleidingpsychiatrierijnmond@parnassiagroep.nl.

Tijdens de opleiding volg je consortiumonderwijs en lokaal onderwijs.

Consortiumonderwijs

Het consortiumonderwijs bestaat uit verplichte en keuzemodules van de NVvP en onderwijs verzorgd door het consortium Zuid-West Nederland. Het consortiumonderwijs volg je elke donderdagmiddag.

Lokaal onderwijs

Het lokaal onderwijs bestaat uit verschillende circuits:

 1. Onderwijs voor alle aios die geen stage spoedeisende psychiatrie of kinder- en jeugdpsychiatrie of ouderenpsychiatrie volgen. Tijdens dit lokale onderwijs presenteer je wetenschappelijke artikelen en klinische onderwerpen en krijg je een selectie van onderwerpen aangedragen door aios en supervisoren. Daarnaast is er eenmaal per maand bedside teaching in het Maasstad Ziekenhuis, verzorgd door een neuroloog en een internist. Ook referaten, klinische demonstraties, calamiteiten- en complicatiebesprekingen maken deel van uit van dit onderwijs.
 2. Onderwijs voor de stage spoedeisende psychiatrie. Het lokale onderwijs bestaat uit referaten van coassistenten, presentaties van aios over onder andere artikelen en CAT, en presentaties van supervisoren.
 3. Onderwijs voor de profielen kinder- en jeugdpsychiatrie en ouderenpsychiatrie. Het lokale onderwijs binnen het profiel ouderenpsychiatrie bestaat uit onderwijs gericht op het gekozen profiel, (eind)referaten, klinische lessen, wetenschappelijk middagprogramma, calamiteiten/intervisiebespreking en eventueel tijd voor onderzoek.
  Het lokale onderwijs binnen het profiel kinder- en jeugdpsychiatrie bestaat uit onderwijs gericht op het gekozen profiel, CAT en journal onderwijs, (eind)referaten, studiedag Youz, opleidingslunchprogramma en wetenschappelijk middagprogramma volwassenen.

Verder volg je vier landelijke onderwijsdagen.

Supervisie en psychotherapie

Tijdens het eerste en/of tweede jaar van de opleiding krijg je supervisie en volg je psychotherapieën in de stromingen cognitieve gedragstherapie, psychodynamische therapie en systeem/groepstherapie.

Parnassia Groep regio Rijnmond organiseert jaarlijks een serie geaccrediteerde referaten voor psychiaters, aios, (klinisch) psychologen, verslavingsartsen en verpleegkundig specialisten. Dit Wetenschappelijk Middagprogramma bestaat uit zes referaten per jaar op maandagmiddagen van 16.00 tot 18.00 uur. Momenteel worden de referaten online gehouden.

Tijdens elk referaat behandelen twee sprekers uiteenlopende onderwerpen en ontwikkelingen op het gebied van psychiatrie, neurobiologie en psychologie. De sprekers zijn promovendi, onderzoekers en hoogleraren uit geheel Nederland.

Om elke cliënt de beste zorg te bieden, wordt er bij Parnassia Groep voortdurend specialistisch wetenschappelijk onderzoek gedaan. Tijdens je opleiding kun je in overleg met de opleider de mogelijkheden bekijken om onderzoek te doen naar een eigen onderwerp of te participeren in een lopend onderzoek.

Wil je meer informatie over onderzoek doen of wil je een gesprek met de (plaatsvervangend) opleider? Stuur je verzoek dan naar opleidingpsychiatrierijnmond@parnassiagroep.nl

Onze opleiders

Supervisoren en mentoren

Naast de opleiders is vanuit de verschillende stages en locaties een enthousiaste groep supervisoren en mentoren betrokken bij de opleiding. Parnassia Groep heeft verschillende supervisoren met expertise op psychiatrische gebieden. Enkele voorbeelden:

 • Carla Hagestein - beleidspsychiatrie
 • Joris van der Vlugt - ziekenhuispsychiatrie
 • Rocco Hoekstra - bipolaire stoornis
 • Elvira Boere - bipolaire stoornis
 • Aram van Reijsen - acute psychiatrie
 • Wietske Ester - autisme bij kinderen en jeugd

Meer informatie

Wil je meer informatie over de opleiding of een oriënterend gesprek met dr. J.M. (Nico) van Beveren (opleider) of drs. B. (Benno) Bakker (plaatsvervangend opleider)? Of wil je graag van gedachten wisselen met één van de aios over de opleiding?
Neem dan contact op met Petra Nieuwland
M 06 22 84 79 20
E opleidingpsychiatrierijnmond@parnassiagroep.nl.

Solliciteren

Wil je je specialiseren tot psychiater en beschik je over:

 • een voltooide opleiding geneeskunde,
 • aantoonbare affiniteit met de psychiatrie (ben je bijvoorbeeld als anios in de ggz werkzaam geweest).

Stuur je sollicitatie naar opleidingpsychiatrierijnmond@parnassiagroep.nl. Elk jaar starten begin april en begin oktober vier aios met de opleiding.