Opleidingsplaatsen

Opleiding psychiatrie Rijnmond

Elk jaar heeft Antes, onderdeel van Parnassia Groep, de mogelijkheid vier arts-assistenten op te leiden tot psychiater.

Vacature opleidingsplaatsen

Je kunt nu solliciteren voor de opleiding die start in april of oktober 2023. 

 

Waarom kiezen voor de opleiding Psychiatrie bij Parnassia Groep in Rotterdam? Psychiater-in-opleiding Cagri en opleiders Nico van Beveren en Niels Mulder vertellen er graag over.

Voor wie is de opleiding bedoeld? 

De toelatingscriteria zijn: 

  • Artsendiploma;
  • Aantoonbare affiniteit met psychiatrie (bijvoorbeeld als ANIOS in de ggz werkzaam geweest);
  • Aantoonbare belangstelling voor wetenschappelijk onderzoek in de psychiatrie (bijvoorbeeld publicaties);
  • Een arts-assistentschap in de interne geneeskunde of neurologie strekt tot aanbeveling. 

Over de opleiding 

De opleiding in zijn geheel is vormgegeven volgens de moderne richtlijnen van het rapport HOOP. 
De opleiding tot psychiater wordt vormgegeven in het Opleidingscluster Zuidwest Nederland. Daaraan zijn verbonden: 

  • De afdeling psychiatrie van het Erasmus Medisch Centrum 
  • Yulius 
  • GGZ Westelijk Noord-Brabant 
  • GGZ Delfland 
  • Antes 

De opleiding bestaat uit een algemeen deel van 2,5 jaar, inclusief de sociale psychiatrie, die elders wordt doorgebracht, en een verdiepingsdeel in de volwassenen-, kinder- of ouderenpsychiatrie. Antes heeft verschillende verdiepingsstages op het gebied van de volwassenenpsychiatrie. Voorts heeft Antes een samenwerkingsovereenkomst met Forensisch Psychiatrisch Centrum de Kijvelanden en het Albert Schweitzer Ziekenhuis in Dordrecht (ziekenhuispsychiatrie) voor verschillende andere verdiepingsstages. 

Gedurende de opleiding wordt van  je verwacht dat je minimaal een artikel schrijft, uiteraard is het onderwerp in overleg met de A-opleider. 

Het onderwijs 

Wekelijks volg je op donderdagmiddag cursorisch onderwijs in de psychiatrie én theoretisch-technisch onderwijs in de psychotherapeutische technieken. Dit wordt in samenwerkingsverband aangeboden bij Antes. Op maandagmiddag volg je locatieonderwijs. Dat bestaat uit klinische besprekingen, wetenschappelijke referaten en onderwijs in de interne geneeskunde en de neurologie. 

Duur, start en kosten 

Duur: 4,5 jaar 
Kosten: Salariëring conform de CAO voor assistenten in opleiding (AIOS) 

Interesse? 

Neem voor meer informatie contact op met dr. N.J.M. (Nico) van Beveren, opleider, of ​​​prof. dr. C.L. (Niels) Mulder, plaatsvervangend opleider. Zij zijn bereikbaar via Marlous Feenstra-Blokland, vakcoördinator medisch-specialistische opleidingen, M 06 83 29 45 64. Zij kan je ook in contact brengen met een van onze huidige aios, als je van hen wilt weten hoe zij de opleiding ervaren.