Opleidingsplaatsen

Specialist ouderengeneeskunde

200x200+Specialist+ouderengeneeskunde.png

Specialist Ouderengeneeskunde is het specialisme dat zich bezighoudt met cliënten met een complexe zorgproblematiek. Meestal zijn dat kwetsbare ouderen met complexe chronische aandoeningen, maar soms ook jongere cliënten. De specialist ouderengeneeskunde kijkt niet alleen naar het ziektebeeld, maar óók naar de gevolgen van de gezondheidsproblemen voor het dagelijks leven van de cliënt en zijn omgeving. Met de toenemende vergrijzing is het een vak met toekomst.

De patiënten verblijven thuis of in instellingen. Voor dit specialisme is specifieke kennis nodig van diagnostiek en behandelingsmogelijkheden van diverse chronische ziekten en cognitieve stoornissen met aandacht voor kwaliteit van leven. 

De opleiding bestaat uit een theoretisch deel en diverse stages. Een vast onderdeel van de opleiding is de stage ambulante ggz. Deze stage wordt binnen Parnassia Groep op verschillende plaatsen aangeboden. Bij zorgbedrijf Antes (regio Rijnmond) bestaat de mogelijkheid om de stage te lopen bij de poli ouderenpsychiatrie of een combinatie van de psychiatrisch consultatieve dienst in het Maasstad Ziekenhuis met de poli ouderen. 

Meer informatie 

Wil je meer weten over je mogelijkheden, neem dan contact op met dr. R.M. (Rob) Kok, opleider aandachtsgebied ouderenpsychiatrie:

E r.kok@parnassia.nl
Secretariaat Klinisch Centrum voor Ouderen (KCO) 
T 088 357 52 36