Opleidingsplaatsen

Daarom jouw opleiding bij Parnassia Groep

Parnassia Groep leidt zorgprofessionals op in alle vakgebieden van de ggz. We hebben opleidingsplaatsen voor verpleegkundigen (mbo en hbo), ggz verpleegkundig specialisten, gz-psychologen, klinisch (neuro)psychologen, psychotherapeuten, psychiaters, verslavingsartsen KNMG en klinisch geriaters.

Mensen helpen met hun psychische problemen, dat is waar alle collega’s van Parnassia Groep zich dagelijks met hart en ziel voor inzetten. Iedereen met psychische problemen kan terecht bij de ruim 14.500 professionals van Parnassia Groep. Wij behandelen en begeleiden jaarlijks ruim 180.000 patiënten. Dat doen we in zo'n 500 kleinschalige behandelteams, verspreid over Nederland, met als kernregio's Rijnmond, Haaglanden en Noord-Holland-zuid. Parnassia Groep biedt ondersteuning bij alle hulpvragen, van lichte tot (zeer) zware problematiek.

 

Alle specialismen van de ggz

Onze cliënten bieden wij een breed behandelaanbod rond verschillende specialisaties: kortdurende en laagdrempelige psychische hulp, psychomedische behandeling, verslavingszorg, kinder- en jeugdpsychiatrie, complexe psychiatrie voor volwassenen en ouderen, interculturele psychiatrie en forensische psychiatrie.

Zorgprofessionals in opleiding bieden we opleidingsplaatsen bij verschillende onderdelen van onze organisatie, afhankelijk van je belangstelling, capaciteiten en leerdoelen. We hebben opleidingsplaatsen in geheel Nederland, met de nadruk op de regio’s Haaglanden, Rotterdam/Rijnmond en Noord-Holland-zuid.

Parnassia Groep heeft een eigen opleidings-, onderzoeks- en kennisorganisatie: de Parnassia Groep Academie. Er zijn dus uitgebreide mogelijkheden voor bij- en nascholing. Parnassia Groep hecht grote waarde aan deskundigheidsontwikkeling en duurzame inzetbaarheid. We maken met iedere collega afspraken over persoonlijke ontwikkeling. 

Naast je werk met cliënten kun je met kennis, onderzoek en innovatie bijdragen aan het verbeteren van de kwaliteit van onze zorg. 

Ambieer jij op termijn een managementfunctie, in de zorg of de bedrijfsvoering? Parnassia Groep heeft een programma voor leiderschaps- en talentontwikkeling voor de eigen collega's. Dit programma richt zich op het ontwikkelen van leiderschapskwaliteiten en leiderschapspotentieel.

“Ik heb nooit meer getwijfeld over mijn keus voor de psychiatrie. Parnassia Groep heeft daar een belangrijke bijdrage aan geleverd door de vele mogelijkheden die ik van het begin af aan heb gekregen om mij te ontwikkelen.” - Karin Slotema, psychiater en bijzonder hoogleraar Persoonlijkheidsstoornissen namens Parnassia Groep

Stimulerend opleidingsklimaat

We hebben drie opleidingen psychiatrie, in Haaglanden, Noord-Holland en in Rijnmond. Voor de verpleegkundige en agogische opleidingen, de opleidingen gedragswetenschappen (P-opleiding) en de overige medisch-specialistische opleidingen werken we samen met hogescholen, universiteiten en onderwijsinstituten in binnen- en buitenland. Alle opleidingsplaatsen zijn erkend (gecertificeerd). We zijn er trots op dat de visitatiecommissies van de opleidingen regelmatig complimenten geven voor ons stimulerende opleidingsklimaat, met veel persoonlijke aandacht en ruimte voor groei.

Gaat jouw belangstelling uit naar onderzoek doen? Binnen de opleidingen heb je volop mogelijkheden om onderzoek te doen dat aansluit bij jouw vaardigheden en interesses. Onze focus ligt op cliëntgebonden onderzoek, bedoeld om onze behandelingen (kosten)effectiever te maken. Je kunt bijvoorbeeld aansluiten bij lopende onderzoeken, al dan niet geïnitieerd door de bijzondere hoogleraren die aan Parnassia Groep zijn verbonden.