Depressie bij kinderen

Depressie bij kinderen

200x200+Jacqueline+A-Tjak.png

Het herkennen van een depressie bij kinderen is lastig. De signalen die kunnen wijzen op een depressie zijn niet altijd even duidelijk. Soms speelt het zich voornamelijk in het hoofd van het kind af en zie je het niet. Soms is er ander gedrag wat meer op de voorgrond staat, waardoor de depressie over het hoofd gezien wordt.

De kernmerken van een depressie bij een kind

Chagrijnig zijn, een rotgevoel hebben, je eenzaam en ongelukkig voelen. Dat heeft iedereen wel eens, dus ook een kind en een jonger iemand. Niets verontrustends dus. Het wordt anders als deze gevoelens langer dan 2 weken aanhouden. Dit zou dan kunnen wijzen op een depressie. Symptomen die kunnen wijzen op een kinderdepressie zijn:

 • vrijwel heel de dag somber zijn
 • vaak moe zijn, snel boos zijn
 • moeite hebben met slapen, zowel het inslapen als ook het doorslapen
 • vage onverklaarbare lichamelijke klachten hebben, ‘Je niet lekker voelen.’
 • met grote regelmaat hoofdpijn of buikpijn hebben, veranderd eetgedrag
 • heel weinig eten of juist heel veel
 • lage zelfwaardering
 • bij jongere kinderen ontbreekt de speelsheid

Een depressie bij een kind is soms lastig te herkennen. Sommige zaken spelen zich af in het hoofd van het kind en zijn niet zichtbaar. Soms worden symptomen niet in verband gebracht met een depressie. Andere (gedrags)problemen kunnen er ook voor zorgen dat de depressie niet herkend wordt, zoals:

 • cijfers op school gaan achteruit
 • spijbelen
 • contacten met andere kinderen wordt steeds minder
 • agressief gedrag
 • heel stoer gedrag vertonen
 • pesten van andere kinderen

Het verloop van de normale psychosociale ontwikkeling kan door een depressie ernstig ontregeld raken. Een ander risico is dat depressie bij kan dragen aan het ontstaan van suïcidaliteit, drank- en drugsmisbruik of een manisch-depressief beeld. Het is belangrijk dat een depressie bij een kind en jongere snel ontdekt wordt. Niet alleen omdat snelle aanpak van de problemen erger voorkomen kan worden. Het is gebleken dat een depressie in de kinderjaren de kans vergroot dat later nogmaals een depressie zich ontwikkelt.

Oorzaken van depressie bij kinderen

Er is niet 1 duidelijke oorzaak aan te wijzen voor het ontstaan van depressie bij kinderen. Het is, net als bij andere stoornissen, een samenspel van diverse factoren. Oorzaken die vaak genoemd worden zijn:

 • Erfelijkheid. Komt depressie voor in de familie, dan is de kans dat een kind ook een depressie gaat ontwikkelen groter
 • Gepest worden en/of buitengesloten worden
 • Het hebben van een handicap. Hierdoor niet mee kunnen doen met leeftijdsgenootjes
 • Problemen tussen ouder en kind
 • Het meemaken van een heftige en impactvolle gebeurtenis (scheiding, ongeluk, mishandeling, seksueel misbruik, overlijden van een dierbare)

Behandeling van een depressie bij kinderen

Bij Parnassia Groep kun je terecht voor behandeling van een kind of jongere met een depressie. Of er daadwerkelijk sprake is van een depressie moet een psycholoog of een andere professionele behandelaar vaststellen. Allereerst worden er gesprekken gevoerd:

 • met het kind
 • met de ouders
 • gezamenlijk met het kind en ouders

Ook nemen we contact op met school (met jouw toestemming) om ook van die kant input te krijgen over het gedrag en functioneren van je kind. Mogelijk nemen we ook nog vragenlijsten af.

Op basis van al deze informatie kan een diagnose gesteld worden. In overleg met jou wordt een behandelplan opgesteld.

Het kind- en jeugdmerk van Parnassia Groep heet Youz en op die website staan de behandelmogelijkheden met uitleg.

Uiteraard werkt Youz nauw samen met huisartsen, Centra voor Jeugd en Gezin, andere jeugdzorg- en ggz-instellingen, gemeenten, etc.

Hulp en advies

Herken je jouw kind in de symptomen? Heb je vragen? Youz biedt hulp voor ouders met een depressief kind. Je kunt Youz bellen op 088 358 88 88.

Omgaan met een depressief kind

Een paar tips hoe je om kunt gaan met een kind dat depressief is of depressieve buien heeft:

 • Leg de nadruk op die dingen die goed gaan. Laat zien en vertel dat je hier blij mee bent.
 • Stimuleer dat je kind die dingen gaat doen waar hij/zij plezier in heeft
 • Blijf positief
 • Blijf luisteren, oordeel niet. Deel ook oprecht je eigen gedachten en gevoelens.
 • Blijf in gesprek met je kind. Stel concrete vragen.
 • Informeer naar de klachten en neem die serieus
 • Probeer of je kind wil gaan sporten of wil gaan bewegen. Fiets samen een blokje.
 • Stimuleer je kind om professionele hulp te zoeken.
 • Kortom: Wees er voor je kind, geef alle steun