Opleiders bij Parnassia Groep

Componence Asset List

Remmo-Pameijer+-200.jpg

Naast mijn functie als opleider klinische geriatrie werkt ik als klinisch geriater bij Parnassia en Antes. Een klinisch geriater behandelt kwetsbare oudere patiënten met gemengde problematiek op somatisch, psychisch en sociaal terrein. Als klinisch geriater ben je een generalist, wij kijken zowel naar de psychische als de somatische klachten van onze veelal oudere patiënten. Het zwaartepunt ligt bij neurocognitieve stoornissen.

In de kliniek aan de Mangostraat in Den Haag zien we veel patiënten met een combinatie van problemen, zoals ernstige gedragsproblemen en dementie, of patiënten met een combinatie van geheugenproblemen, verslavingsproblematiek en psychische problematiek. Het is pittige zorg, iedere patiënt is als een ingewikkelde puzzel die je moet oplossen om de juiste zorg te kunnen bieden.

De opleiding tot klinisch geriater bestaat sinds de jaren 1980 en Parnassia is al sinds het begin een opleidingsziekenhuis. We hebben zes tot acht aios per jaar. Nu hebben we nog twee opleidingslocaties, bij Parnassia Haaglanden en Antes, binnenkort komt daar een derde locatie bij in Castricum (Parnassia Noord-Holland). Onze aios zijn ervaren dokters, die al drie tot vier jaar in een algemeen ziekenhuis hebben gewerkt en veel somatische kennis hebben. Bij ons volgen zij een opleidingsdeel van negen maanden, dat onderdeel is van de vijfjarige specialistenopleiding.  

Als opleider vind ik het belangrijk om de kwaliteit hoog te houden, samen te verbeteren en transparant toetsbaar te zijn in wat we doen. We hebben veel aandacht voor een veilig opleidingsklimaat en een goede balans tussen werk en privé. Ik wil een rolmodel zijn voor de aios, bijvoorbeeld door samen patiëntbesprekingen te doen.