Opleiders bij Parnassia Groep

Componence Asset List

PetySo-200.jpg

Ik volgde de opleiding tot kinder- en jeugdpsychiater bij het Erasmus MC, Riagg Rijnmond en bij Curium in Oegstgeest. Na mijn opleiding heb ik als kinder- en jeugdpsychiater gewerkt bij de polikliniek van Curium in Gouda en aansluitend bij Riagg Rijnmond in Rotterdam. Bij Riagg Rijnmond ontwikkelde ik een stage sociale kinder- en jeugdpsychiatrie en deed ik onderzoek naar het verbeteren van de diagnostiek van ontwikkelingsstoornissen bij kinderen van niet-westerse ouders.

Sinds eind 2014 werk ik bij Youz, waar ik de opleiding tot kinder- en jeugdpsychiater binnen het Rotterdamse deel van Parnassia Groep heb opgezet. Ik ben betrokken als coördinator bij het landelijk onderwijs kinder- en jeugdpsychiatrie. Daarnaast houd ik mij bezig met onderzoek naar kinderen in de acute psychiatrie.  

Wat betreft de patiëntenzorg ben ik initiatiefnemer van de spoedpoli jeugd waar ik ook aan verbonden ben. Een systemische, multidisciplinaire benadering met veel oog voor het eigen verhaal van het kind en zijn/ haar omgeving kenmerkt de opleiding. Ik geef zelf veel onderwijs en supervisie waarbij ik een veilige, ontspannen sfeer belangrijk vind. De aios krijgen binnen de kaders veel ruimte om hun eigen keuzes te maken in stages. Er is een goede samenwerking met de andere opleidingen binnen het consortium.