Opleiders bij Parnassia Groep

Componence Asset List

NicoVanBeveren-200.jpg

Ik ben sinds 2012 opleider en momenteel verantwoordelijk voor de opleiding psychiatrie in de regio Rijnmond. Daarnaast ben ik als onderzoeker betrokken bij verschillende projecten binnen Parnassia Groep en daarbuiten, met op dit moment als belangrijkste het HAMLETT project.

Als psychiater help je mensen bij één van de meest fundamentele dingen van het bestaan, namelijk hoe vorm te geven aan hun leven. Mentale problemen bepalen in belangrijke mate hoe je functioneert en hoe je positie in de maatschappij is, en hebben dus een enorme invloed op het bestaan van mensen. Die invloed is bovendien vaak levenslang aanwezig. Naast de technische vaardigheden (de wereld van medicijnen, diagnose en hersenfuncties) vind ik het daarom belangrijk dat de sociaal-maatschappelijke omstandigheden van de patiënt en zijn of haar persoonlijke verhaal centraal staan. Die geven we in de opleiding dan ook een belangrijke plaats.  

We proberen onze aios op te leiden tot psychiaters met een eigen visie op het vak, die een betrouwbare, deskundige en als het moet steunende behandelaar voor onze patiënten kunnen zijn, en een volwaardige en duidelijke partner voor de veelheid aan instanties en medewerkers die zich bezig houden met de ggz. Het ontwikkelen van medical leaderschip vinden we heel belangrijk.  

Binnen Parnassia Groep Rijnmond is een groot aantal psychiaters aanwezig die zich inzetten voor jouw opleiding. Van de ervaren psychiater die gepokt en gemazeld is in de crisisdienst, en je helpt om in de nachtelijk uren crises te bezweren, tot psychoanalytisch geschoolde collega’s die oog hebben voor subtiele psychologische processen. Van een collega die landelijk onderwijs verzorgt tot de psychiater-bestuurder die als mentor aan de opleiding verbonden is en bij wie je een keuzestage op het gebied van beleid kan volgen.  

Uiteindelijk valt of staat alles natuurlijk met een veilig en prettig werkklimaat. Wij scoren daar goed op, en zetten ons er dagelijks voor in om dat zo te houden!