Over ons onderzoek

Het onderzoek dat Parnassia Groep doet is bedoeld om onze behandelingen en zorg voor cliënten te blijven verbeteren. Er lopen binnen de organisatie zo’n 200 onderzoeken, van kortdurende, kleinschalige stage- en scriptieonderzoeken tot meerjarige promotietrajecten en topklinisch, internationaal hoog aangeschreven, extern gesubsidieerd onderzoek. Vaak in samenwerking met hogescholen en universiteiten in binnen- en buitenland.

Binnen Parnassia Groep willen wij onze cliënten behandelen volgens de meest actuele kennis en kunde op het terrein van de geestelijke gezondheidszorg. Onderzoek en kennisontwikkeling zijn daarvoor een voorwaarde. De onderzoeksvragen komen vanuit de zorg. Het onderzoek wordt uitgevoerd binnen de zorgbedrijven van Parnassia Groep, dichtbij de cliënten en professionals. De uitkomsten worden gebruikt om de kwaliteit van zorg te vergroten. Dit leidt tot een kenniscyclus, waarbij de opgedane kennis in de praktijk weer aanleiding geeft tot nieuwe onderzoeksvragen. Zo ontstaat samenhang tussen innovatie, onderzoek, kennisverspreiding en hoogspecialistische behandeling.

Onderzoekslijnen

Het wetenschappelijk onderzoek binnen Parnassia Groep is geclusterd in verschillende onderzoekslijnen. Onze onderzoekslijnen en thema’s richten zich op specifieke diagnosecategorieën en/of doelgroepen. Ook is er aandacht voor overstijgende thema’s, zoals transculturele psychiatrie, trauma en de drie thema’s van het verpleegkundig onderzoek: herstel, somatiek & leefstijl en crisis & veiligheid.

- Acute psychiatrie
- ADHD
- Angststoornissen
- Autisme
- Bipolaire stoornissen
- Depressie
​​​​​​​- Dubbele problematiek
- Eetstoornissen
- Forensisch
- IMH (Infant Mental Health)
​​​​​​​- Integrale Teams
- Interculturele psychiatrie
- LVB
​​​​​​​- Mark van der Gaag Research Centre
- Online behandeling
- Orthopsychiatrie
- Ouderen
- Persoonlijkheidsstoornissen
- Psychose en Herstel
- Trauma
- Verpleegkundige thema’s
- Verslaving
- Ziekenhuispsychiatrie

Kennisnetwerk

Parnassia Groep onderhoudt een kennisnetwerk van zorgprofessionals, experts, wetenschappelijk onderzoekers en bijzondere hoogleraren. Belangrijke pijlers in dit netwerk zijn onze Centrale Commissie Onderzoek en Innovatie, de onderzoekscommissies per zorgbedrijf, de aan Parnassia Groep verbonden bijzondere hoogleraren, de opleiders, het Verpleegkundige Platform en onze TOPGGz-afdelingen.

TOPGGz

Parnassia Groep wil iedere cliënt goede zorg kunnen bieden, ook bij (zeer) ernstige psychische klachten. Voor de belangrijkste psychische ziektebeelden bieden we topspecialistische zorg: TOPGGz. TOPGGz is een beschermd keurmerk voor hooggespecialiseerde afdelingen. Om het keurmerk te verwerven en te behouden moet een afdeling voldoen aan een aantal criteria, onder andere op het gebied van onderzoek, innovatie en verspreiding van kennis.

Parnassia Groep heeft acht afdelingen met een TOPGGz keurmerk. Bij deze TOPGGz-afdelingen krijgt de cliënt hooggespecialiseerde (topklinische) zorg die gebaseerd is op de laatste wetenschappelijke inzichten. Daarnaast doen de afdelingen ook zelf wetenschappelijk onderzoek.

Contact onderzoek

Contact

Heb je vragen over een bepaald onderzoek of wil je meer informatie over onderzoek bij Parnassia Groep in het algemeen? Neem dan contact op.