Opleiders bij Parnassia Groep

Componence Asset List

200x200+Karin+Slotema.jpg

Naast opleider psychiatrie ben ik psychiater bij het Programma Persoonlijkheidsstoornissen van PsyQ in Den Haag en bijzonder hoogleraar Persoonlijkheidsstoornissen aan de Erasmus Universiteit Rotterdam.

Het doel van de opleiding is de ontwikkeling van psychiaters die patiënten zo goed mogelijk behandelen binnen de dynamische omgeving van Parnassia Groep. Bovenal wil ik mijn enthousiasme overdragen om je te blijven ontwikkelen.

Mijn prioriteiten zijn een prettig opleidingsklimaat en een goede verbinding met de mensen die betrokken zijn bij de opleiding. In het bijzonder zijn dat de supervisoren en mentoren. Hun bijdrage is essentieel, want zij zijn degenen die de aios opleiden. Dan zijn er vele experts binnen Parnassia Groep, onder andere voor onderwijs, onderzoek en de ontwikkeling van de rol tot medisch leider. Met de aios, de opleiders, de opleidingsgroep en de bestuurders kunnen wij de opleiding steeds verder ontwikkelen en aanpassen aan de veranderende samenleving.