Opleiders bij Parnassia Groep

Componence Asset List

ebtisamElFilali_200.jpg

Naast mijn functie als plaatsvervangend opleider volwassenenpsychiatrie werk ik als psychiater bij PsyQ en als senior onderzoeker.

Ik speel een rol in het coördineren, implementeren en uitvoeren van zowel het landelijke, regionale als lokale onderwijs. Als opleider heb je ook een leidinggevende rol en is het van belang om samen te werken met opleiders van andere disciplines, waaronder de opleidingen tot verpleegkundige, verpleegkundig specialist, GZ-psycholoog en klinisch psycholoog, maar ook met de verschillende zorgbedrijven. De supervisoren spelen een cruciale rol in de opleiding van onze artsen tot psychiater en als opleider is het onze taak om hen hierin zoveel mogelijk te ondersteunen. Daarnaast begeleid ik aios gedurende hun opleiding.  

De opleiding psychiatrie in Haaglanden wordt hoog gewaardeerd door de aios. Ik heb de ambitie om die kwaliteit hoog te houden en daarnaast in te spelen op de uitdagingen, die de steeds veranderende maatschappij stelt aan de opleiding tot psychiater. Wat ik als opleider hierbij belangrijk vind, is het garanderen van een veilig opleidingsklimaat. Een veilig opleidingsklimaat is de hoeksteen van elke opleiding en zorgt ervoor dat aios kunnen groeien en floreren. Daarnaast zien we een toenemende werkdruk voor psychiaters in de ggz-instellingen, onder andere door vertrek van collega’s, maar ook door de toegenomen vraag vanuit de maatschappij. Dit vraagt een toenemende flexibiliteit en weerbaarheid van psychiaters. Als opleider hoop ik samen met mijn collega-opleiders de weerbaarheid van de aios te vergroten en de passie voor het vak en voor onze patiënten op hen over te brengen.