Opleiders bij Parnassia Groep

Componence Asset List

regulier-jan+dirk+blom.png

Naast mijn functies als plaatsvervangend opleider psychiatrie en opleider volwassenenpsychiatrie, werk ik als psychiater bij de High Care en de polikliniek UPS, beide bij Parnassia Groep in Den Haag. Verder ben ik bijzonder hoogleraar Klinische Psychopathologie aan de Faculteit Sociale Wetenschappen van de Universiteit Leiden en universitair docent bij de vakgroep Psychiatrie van het Universitair Medisch Centrum Groningen.

Het doel van de opleiding is de ontwikkeling van psychiaters die patiënten zo goed mogelijk behandelen binnen de dynamische omgeving van Parnassia Groep. Bovenal wil ik mijn enthousiasme overdragen om te blijven leren.

Mijn prioriteiten zijn een veilig en goed opleidingsklimaat en de verbinding met de mensen die betrokken zijn bij de opleiding. In het bijzonder zijn dat de supervisoren en mentoren. Hun bijdrage is essentieel, want zij zijn degenen die de aios opleiden. Dan zijn er vele experts binnen Parnassia Groep onder andere voor onderwijs, onderzoek en de ontwikkeling van de rol tot medisch leider. Samen met de aios, opleidingsgroep en bestuurders kunnen wij de opleiding en de organisatie steeds verder ontwikkelen en aanpassen aan de veranderende samenleving.