EPA Haaglanden in cijfers intro

Op deze pagina laten wij u zien wat de omvang is van de EPA zorg in de regio Haaglanden. Deze informatie is opgemaakt conform het informatieprotocol Gepast Gebruik. De gepresenteerde informatie richt zich op het ambulante en klinische aanbod voor deze doelgroep binnen de SGGZ. Parnassia Groep heeft een compleet aanbod van behandel-, woon- en maatschappelijke zorg. Wij bieden deze zorg en ondersteuning in een regionaal netwerk met ook collega instellingen. 

Tabs EPA Haaglanden in cijfers

Hieronder Is een weergave gedaan van de omvang van de EPA doelgroep binnen Haaglanden. Vervolgens is binnen de EPA doelgroep aangegeven welke vorm van zorg is ontvangen. 

 

De klinische capaciteit is reeds een aantal jaren stabiel. Voor 2015 werd al een groot deel van de ambulantisering tot stand gebracht. Gecorrigeerd voor de bevolkingsgroei en de beweging vanuit andere domeinen naar de Zvw is sprake van een stabiele klinische capaciteit. In de regio wordt een werkbare maar behoorlijke druk ervaren ten aanzien van de in- door en uitstroom van patienten. 

 

Het merendeel van de bedden hebben een matig (B) en intensief (E,F) verzorgingsgraad. 
Klinische capaciteit verspreid over woonzorgparken en terrein jeugdzorg in Den Haag.

Klinisch zien we de volgende zorgvraagmix:

 

Kenmerken: 22 hectare, groen, aan de zuidrand van Den Haag

201 bedden klinische capaciteit:

Opname-en vervolgklinieken (E,D)
High Care (E)
KCAP (VMR,G,F)
Intensive Care (F)
Psychiatrisch verpleeghuis (D)

Plannen voor sociale woningbouw (125 appartementen), multifunctioneel gebouw met gezondheidscentrum, dagbesteding, geestelijke verzorging, kantoorfuncties.

Kenmerken: 50 hectare, groen, aan de rand van Den Haag

135 bedden klinische capaciteit:
Verslavingskliniek (E,C)
Opname- en vervolgklinieken (G,F,E) 
Langdurige Intensieve  Behandeling (E,C,B) 
FPA (plannen voor forensisch wonen) (G,C,E)

Ten behoeve van de uitstroom uit de forensische klinieken is er een grote behoefte aan 30 plaatsen Forensisch Wonen. Momenteel zijn zowel Fivoor, Antes en Parnassia bezig met deze functie. 

Woonvoorzieningen particulieren
www.parkbloemendaal.nl 

Kenmerken: 2 hectare, groen, gelegen tegen de duinen bij Duindorp.

8 bedden klinische capaciteit:
Jeugdklinieken (G,F, E,C)
Ambante zorg
Deeltijd behandelingen

Plannen voor uitbreiding van 3 bouwdelen kliniek, en ombouwen gedateerde separeers naar EBK’s, HIC’s en comfortrooms.

Op deze locatie zijn ook reguliere onderwijsinstellingen gevestigd. Jongeren die een klinische behandeling bij ons krijgen, kunnen op deze scholen onderwijs blijven volgen.

In de regio zijn de crisisdienst, 23 FACT-teams (7 jeugd), 2 IBT-teams en behandelteams voor verschillende specialismen actief. De specialistische teams werken vanuit de poliklinieken, welke over de hele regio zijn verspreid.  In deze regio wordt de omzet voor meer dan 50% bepaald door ambulante productie bij mensen die geen dag klinisch zijn opgenomen en ook hier is een stijging van dit percentage te zien.