Herstelcentra

In ons totale zorgaanbod hebben we de afgelopen jaren gewerkt aan uitbreiding van laagdrempelige steunpunten zoals herstel- en zelfregiecentra waar iedere inwoner, met name mensen met EPA (ernstige psychiatrische aandoening), toegang tot heeft. Dit wordt gerund door vrijwilligers en ervaringsdeskundigen, ondersteund door sociaalwerkers en in verbinding met ggz-professionals. We zorgen daarbij ook voor een link naar huisartsen.

Wij geloven dat iedereen stappen kan zetten. Binnen Parnassia Groep is Reakt een partij die cliënten vooruit helpt door samen te kijken waar talenten en mogelijkheden liggen. Soms gaat het om grote stappen terug de maatschappij in, maar het kunnen ook kleinere stappen zijn binnen een beschermde omgeving.

De inzet van Herstelacademies en Herstelwerkplaatsen zijn voor Parnassia Groep een manier om het persoonlijk en maatschappelijke herstel vorm te geven. We onderschrijven de ambitie die is opgenomen in het IZA dan ook van harte.

Om als ‘Herstelwerkplaats’ te worden erkend, moet een locatie aan een aantal kenmerkende functies en uitgangspunten voldoen. Deze functies zijn verdeeld over zes domeinen:

  • De Herstelwerkplaats bevindt zich centraal in de wijk;
  • (Ervaringsdeskundige) professionals en deelnemers bepalen samen het aanbod;
  • Deelnemers kunnen ook cursusleider zijn;
  • De focus ligt op ontwikkelen en meedoen;
  • Persoonlijk en maatschappelijk herstel staat centraal;
  • Samenwerking met ketenpartners is essentieel.

Een groot verschil tussen een herstelwerkplaats en een herstelacademie is dat een academie volledig peer to peer wordt georganiseerd. Beide vormen van herstelondersteunende activiteiten zien wij als essentieel aanbod dat bijdraagt aan een versterking van de zelfredzaamheid van mensen met een psychische kwetsbaarheid waardoor zij minder afhankelijk zijn van professionele zorg en ondersteuning.

Een schoolvoorbeeld van een goed georganiseerde en breed toegankelijke maatschappelijke ondersteuning is het Haags Steunsysteem (HSS). Het HSS verbindt professionals, cliënten, ervaringsdeskundigen, mantelzorgers en vrijwilligers van ruim 120 Haagse organisaties, met als doel Hagenaars met psychische klachten helpen om weer actief deel te nemen aan activiteiten in hun eigen omgeving. Het HSS werkt in Den Haag en randgemeenten, zonder WMO indicatie.